Enerjinin Geleceği

Yenilenebilir Enerji Talebi ve Üretim İlişkisi Nasıl Yapılandırılacak?

4 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Sürdürülebilir enerjinin teknik kısmı bir yana, diğer tartışma konusu da üretim ve ihtiyaç ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Para piyasalarının en önemli belirleyicilerinden olan enerjinin arz ve talep çizgisi yeni kurulan sistemlerde nasıl işlemeli?

Yenilenebilir enerji, fosil yakıt kaynaklı enerji üretiminin payını azaltacağından, bu konudaki ihtiyaç ve üretim seviyesi para politikası, maliyetler ve teknolojiler açısından büyük önem taşıyor.

Doğru arz talep dengesinin kurulması için ilk olarak yeni enerji sisteminin doğru adaptasyonu gerekiyor. Makro ekonomik anlamda karlılığa giden ve dış bağımlılığı azaltan yolda entegrasyon, altyapılardan itibaren büyük önem taşıyor. Tabii, hepsinden önce ihtiyacı doğru bir şekilde saptamak ve ona göre yön tayin etmek gerekiyor.

Arz güvenliğini sağlamak için kaynaklar artırılmalı

Enerji talebi haneler ve işyerleri ile gittikçe daha da artacağından burada talebi karşılayacak arzın güvenliği için özellikle ön plana sunulan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çok önemli. Yenilenebilir enerjinin dikkat çeken artılarından biri de, dışa bağımlılığı azaltması. Artık ülkeler birbirine enerji konusunda bağımlı olmamaya çalıştıkları için iç piyasanın mümkün olduğu kadar kuvvetlendirilmesi gerekliliği doğuyor. Esnek yapılı, iç piyasadaki rekabet gücünü artıracak nitelikte güvenilir bir sistem, kaliteli enerjinin ekonomik bir şekilde tedarik edilmesinin de önünü açabilecek gibi duruyor.

Enerji politikaları kuşkusuz arz ve talep ilişkisinde büyük rol oynuyor. Bu anlamda ilk işin belirli düzeydeki kaliteyi yakalamak olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli uyum süreci tamamlandıktan sonra kurulan tüm mekanizmanın verimli, kaliteli ve kesintisiz olması bekleniyor.

İhtiyaç ve üretim dengesinde dış faktörlerin rolü

Bilinmesi gereken bir diğer nokta da, ihtiyaç ve üretim ilişkisinin dış faktörlerden de etkilendiği gerçeği. Arz devam ederken kontrol mekanizmasının iyileştirici bir şekilde işlemesi ve stok yönetiminin perde arkasındaki çalışmaları, kilit noktadaki unsurlar olarak görülüyor.

Risk yönetim politikaları da, dengenin bozulmaması için stratejik planlamaya dahil edilmesi gereken konular arasında gösteriliyor. Burada önceden kriz senaryoları üretilmesi (kış aylarında yeterli güneş olmaması, yaz aylarında rüzgarın daha hafif seyretmesi durumunda yapılacaklar gibi) ve hazırda tutulması kurumsal yapının zeminini daha da güçlendirebiliyor.

  

Kaynaklar:

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik

https://www.researchgate.net/publication/313251952_Elektrik_Enerji_Piyasasinda_Arz-Talep_Dengesi_ve_Fiyat_Etkilesimi

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler