Enerji Aktüel

Bina Enerji Yönetimi Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

8 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Çağımızda enerjiye neredeyse her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak, enerji kaynaklarının kısıtlı olmasıyla giderek önemli hale gelmektedir. Binalarda ve mesken yerlerinde enerji verimliliği hayat standardı ve alınan hizmet seviyesinin azalmasına yol açmadan birim hizmet ölçüsü başına enerji tüketiminin düşürülmesidir. Enerjinin verimli kullanılması için aydınlatma, ısıtma ve elektronik cihazlarda enerjiyi verimli kullanabilmek için kullanım ihtiyacımızdan kısıtlama yoluna gitmeden, enerji masraflarını azaltmak ve doğal çevrenin korunmasına fayda sağlamamız mümkündür.

Peki enerji yönetimi nedir? Enerji yönetimi demek ürünün kalitesinden, güvenlik veya çevresel tüm faktörlerden taviz vermeyerek ve üretimi düşürmeyerek enerjinin verimli bir şekilde kullanımı amacıyla şekillendirilmiş ve planlanmış disiplinli bir çalışmadır.

Enerji artıklarının tekrardan değerlendirilme işlemi, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve enerji kayıplarının engellenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik olarak kalkınmayı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemeden, kalite ve performanstan ödün vermeden ez asgariye indirilmesini benimsemektedir.  

Sağlayacağı Kazançlar Nelerdir?

shutterstock_337316813 (1)Günümüzde havaalanları, alışveriş merkezleri, oteller gibi büyük binalarda Isıtma-Soğutma  cihazlarının hepsinin bir merkezden yönetebilme kabiliyeti, binanın çalışma özelliklerine bağlı sistem düzeni ve programlama kabiliyeti sayesinde bina otomasyon sistemi kurulumu ve işletilmesi neredeyse şart hale gelmiştir.

Sistemin kuruluşundan itibaren yıllar boyu, günde 24 saat faal olarak hizmet verebilecek bu sistem, çalışma ömrünün her anında maliyetini azaltmakta; kapsamına ve binanın durumuna göre 3 ile 6 yıl arasında kendini yenilemektedir(amorti etmektedir). Binalarda elektrik enerjisi tüketiminin %45’i ısıtma-soğutma-havalandırma cihazları sayesine sağlanmaktadır. Bina otomasyon sistemi tarafından bu cihazların daha verimli çalışması sağlanarak elektrik tüketim oranlarında yaklaşık yüzde 10’a yakın enerji tasarrufu tahmin edilmektedir.

Bina otomasyon sistemlerinin işletmeye nasıl katkı sağlayacağı ve maliyeti azalttığı aşağıdaki başlıklarla belirtilebilir:

Enerji Tasarrufu: Bina otomasyon sisteminin faydalarının en başta geleni enerji tasarrufu etmesidir. Meskenlerde işletme maliyetinde en fazla harcamayı oluşturan yakıt ve elektrik enerjisi, bu sistem sayesinde sadece ihtiyaç ölçüsünde kullanmaktadır.

Çalışanların Performansının Arttırılması: Çalışılan mekanlarda gerekli sıcaklık konforun sağlanması için tasarlanan klimalar, otomasyon sistemi vasıtasıyla kontrol edilir.

Bulunulan ortamda insan sayısının çokluğu ve başka etkenler sebebiyle gün boyunca değişiklik gösteren şartlar, sistemin binanın özelliklerine göre yapılabilme yeteneği sayesinde kısa zamanda düzeltilebilmekte olup, arızaların sistemden izlenebilmesi sayesinde, konfor kesintisiz olarak sağlandığı için çalışanların performansı artar.

İş gücü Tasarrufu Sağlaması: Çok katlı ve geniş bir alanda kurulmuş binalarda alandaki ekipmanların kontrolü ve kısımlarının kontrolü sağlanması, alanda devamlı olarak farklılık gösteren insan sirkülasyonu, ortam sıcaklık ve hava kalitesi değerlerini sabit bir ısıda tutmak, eski sistemde hem vakit kaybı hem de işgücü fazlalığı olmaktadır.

Kontrol Edilen Cihazların Verimliliği ve Çalışma Sürelerinin Artması: Ekipmanlardaki arızalar otomasyon sistemi tarafından devamlı olarak izlenmekte ve anında teknik servis elemanlarına iletilmektedir. Bu durumda arızalı ekipmanın çalışmamasından kaynaklanan verimsizlik, arızaların artmasına bağlı olarak başka ekipmanların bundan etkilenmesi gibi haller ortadan kaldırılmakla beraber cihazların ömrü uzatılmaktadır.

Sürekli Bakım Gerektiren Ekipmanların Takip Edilmesinde Kolaylık Sağlaması: Otomasyon sistemi sayesinde, sahada aktif olan ekipmanların çalışma zamanları devamlı olarak kayıt altına alınmaktadır. Sistem söz konusu ekipmanın bakımının yapılma zamanı geldiğini görsel ve yazılı olarak rapor halinde teknisyene bildirmektedir.  Vaktinde bakım yapılmasından dolayı, ekipmanların arızalanması engellenerek, verimliliği arttırılmakta ve çalışma süreleri uzatılmaktadır.

İnsandan Kaynaklanan Hatalarının Kaldırılması veya Azaltılması: Alanda olan her ekipmanın kontrolü, sisteme yüklenen yazılım tarafından devamlı olarak kontrol altında tutulur ve otomatik olarak kontrol edilmektedir. Herhangi bir cihazda oluşan arıza ve sıkıntıların başka ekipmanları etkilememesi için gerekli önlemler ve müdahaleler otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır. Oldukça geniş sahaya yayılmış olan tesislerde, otomasyon sistemi eski tip müdahaleleri ortadan kaldırdığı için insan hatalarını ve gecikmelerini de ortadan kaldırmaktadır. Sistem yalnızca arıza durumlarında değil, merkeze uzak olan bir konumdaki cihazın zamanında çalıştırma ve durdurma işleminin manuel olarak yapılması sonucunda cihaz  çalışmaya başlaması gereken saatten daha geç bir zamanda aktif edilerek, durması gereken saatten daha geç bir zamanda durdurularak lüzumsuz elektrik enerjisi veya yakıt tüketecektir. Manuel çalışan işletmeye hem maliyet açısından fazladan yük getirecek hem de gereksiz çalışmasından dolayı cihazın ömrü azalacaktır.

KAYNAKÇA:

  1. https://www.energy.gov.au/business/equipment-and-technology-guides/building-management-systems
  2. https://www.nlyte.com/faqs/bms-versus-bas/
  3. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/building-management-system

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler