En Çok Merak Edilenler

Fabrikalarda Enerji Yönetimi

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Üretimin ana unsuru olan enerjinin verimli ve doğru kullanılmasının önemi her geçen gün daha da artıyor. Üretimlerin birçoğu fabrikalarda gerçekleştiği için, buradaki enerji yönetimi, enerji kullanılan her alanda olduğu gibi son derece önemli. Fabrikaların maksimum kâr edebilmesi için minimum maliyet harcaması gerekiyor. Bu nedenle fabrikalardaki enerji yönetiminin doğru yapılması ve fatura miktarlarının en aza indirgenmesi esas alınıyor. Enerji yönetimi sayesinde elektrik, doğalgaz, su ve kanalizasyon gibi fatura maliyetlerini en aza çekmek mümkün. Bu faturalar dışında, basınçlı hava, aydınlatma, soğutma, buhar, soğutma kule suyu ve hava gibi sistem maliyetleri de enerji yönetimi uygulaması sayesinde minimuma çekilebilir.

Fabrikalarda enerji yönetimi konusu ilk defa 11 Kasım 1995’de Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Yönetmeliği ile gündeme gelmişti. Yönetmelik enerji verimliliğini artırma tedbirlerinin yanında, tasarruf için alınması gereken tedbirleri, ısı transferi verimliliği, ısı yalıtımı, yakıtların en verimli şekilde kullanılması, elektrik sistemlerinde verimliliğin artırılması ve atık ısı geri kazanımı gibi konuları kapsıyor.

Enerji Yönetimi Nedir?

fabrika_2

Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının işletim bedelini en doğru biçimde kontrol ederek aynı zamanda verimliliği maksimum seviyeye çıkaran uygulamalar bütününe deniyor. Enerji yönetiminde kullanılan “enerji denetimi” terimi ise fabrika üretim sürecinde kullanılan enerjinin maliyetinin hesaplanması ve maliyetleri düşüren olanakların araştırılıp takip edilmesi anlamına geliyor. Burada enerji faturaları inceleniyor, yardımcı tesisler kontrol ediliyor, değerlendiriliyor, fizibilite çalışmaları yapılarak maliyetlerin azaltılmasına yönelik rapor hazırlanıyor.

Fabrikalarda Enerji Yönetimi Nasıl Olmalı?

fabrika_3

Bir fabrikada tam olarak olması gereken enerji yönetimi; üretim ve ürün kalitesinden ödün vermeden, profesyonel iş sağlığı ve güvenliğini uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan çalışmalarla mümkün.

Kaliteyi ve üretim performansını olumsuz yönde etkilemeden alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları kapsayan fabrika enerji yönetimi, günümüz dünyasının olmazsa olmazlarından.

Enerji yönetimi için dikkat edilmesi gerekenlere değinmek adına şunları sıralayabiliriz:

 • Enerji performansının yükseltilmesi,
 • Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesi,
 • Enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve düşürülmesi,
 • Enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin önüne geçen ve analizler sonucu elde edilen verilerin uzun süreli enerji planlamasında kullanılmasını sağlayan çalışmaların yapılması.

 Fabrikalarda Enerji Yönetiminin Avantajları

fabrika_4

 • Enerji maliyetlerini düşürür.
 • Üretim performansını olumlu etkiler.
 • Kaliteyi etkilemeden enerji performansında iyileşme sağlar.
 • Enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetleri ile gelecek yatırım planlarına yön verir.
 • Enerji tedariğinin güvenli yollarla yapılmasını sağlar.
 • Teknolojik gelişmelerle ilgili yeni teknoloji kullanımını sağlar.
 • Üretim ve rekabet gücünü artırır.

 

Kaynaklar:

https://www.roltek.com.tr/blog/fabrikalarda-enerji-yonetimi-ve-onemi/

http://www.yildiz.edu.tr/~hcubuk/enerji%20yonetimi-1-HAFTA.pdf

http://blog.klemsan.com.tr/fabrikalarda-enerji-yonetimi/

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler