Sözlük Enerjisi

Mikro Türbin Nedir?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Elektriğin kullanılacağı bölgede üretimi sağlayan, 200 kW’tan daha küçük güçlü ünitelere mikro türbin denir. Temel olarak bir jeneratörden ve bu jeneratöre güç sağlayan bir türbinden meydana gelir. Bu türbin, doğalgazla, suyla, sıvı yakıtla veya artık gazlarla da çalıştırılabilir.

Mikro Türbinlerin Avantajları Nelerdir?

Mikro türbinler, küçük ölçekli güç üretimi alanında kullanılan diğer teknolojilere göre bazı avantajlara sahiptir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

-Kompakt boyutları ve düşük ağırlıkları dolayısıyla inşaat alanında masrafları düşürür.

-Az sayıdaki hareketli parça ile hem daha az gürültü çıkarır hem de bakım masraflarının düşük olmasını sağlar.

- Birden fazla yakıt çeşidi de kullanılabilir.

Mikro Türbinlerin Kullanış Şekilleri

Mikro türbinler, elektrik enerjisi ihtiyacını sağlamak için kullanılabileceği gibi ısıtma, soğutma ve sıcak su gibi ihtiyaçları karşılamak için de kullanılabilir. Bu kullanım şekilleri eğer ısıtmaysa kojenerasyon, soğutmaysa trijenerasyon olarak adlandırılır. Bu iki şekilde kullanımla türbinin toplam verimi %80 dolaylarına çıkar. Ayrıca türbinin şebeke ile birlikte çalışması halinde tepe güçlerin karşılanması için de kullanılabilir. Bu durumda genel olarak atık ısının geri dönüştürülmesine gerek duyulmaz. Ancak tepe kesme olayı bir yılda 2000 saatten fazlaysa atık ısının kullanılması verim artışı sağlayabilir. Tepe kesme işlemi ile birlikte acil durum veya stand-by güç gereklilikleri karşılanabilir. Türbin, şebekenin ulaşamadığı veya ulaşmasının yüksek maliyetli olduğu durumlarda da bir çözüm yolu olarak kullanılabilir.

Kojenerasyonlarda Mikro Türbin

Kojenerasyon sistemleri, güç üretimiyle birlikte atık ısının kullanılmasını da içerir. Türbinin çıkışındaki ısı, genellikle sıcak su veya düşük basınçlı buhar üretilerek geri kazanılır. Bu enerji termal olarak işlev gören ekipmanları çalıştırmak için kullanılabilir.

Mikro Türbinleri Kojenerasyonlarda İki Durumda İnceleyebiliriz:

Birinci durumda bir mikro türbin, elektriksel ihtiyacı karşılamasıyla birlikte ısı pompası ve soğutucu gibi ısıtma ve soğutma elemanları için de güç sağlar. Ayrıca sıcak su ihtiyacı da giderilebilir.

İkinci durumda mikro türbin, elektriksel ihtiyacın yanında ısı pompası, soğutucu gibi kısımlar için gerekli gücün de bir kısmını sağlar. Bu kısımlar için gerekli gücün kalanı atık egzoz gazlarından elde edilir.

 

Kaynaklar:

http://www.3eelectrotech.com.tr/uncategorized/mikro-turbinlerin-kullanylabilirlik-ve-fiyat-analizleri/

https://www.wbdg.org/resources/microturbines

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler