Sözlük Enerjisi

Fotovoltaik Nedir?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisine fotovoltaik denir. Bu süreçte silikon, galyum arsenit, kadmiyum tellürid, bakır indiyum diselenid gibi yarı iletkenler kullanılır. Genelde yüzeyleri kare, dikdörtgen ya da daire şeklinde biçimlendirilmiş olan güneş hücrelerinin alanları 100 / 156 / 243 cm² civarındadır. Kalınlıkları ise genellikle 0,2-0,4 mm arasındadır.

Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir verimle elektrik enerjisine dönüşebilir. Güç çıkışını çoğaltmak amacıyla, fazla sayıda güneş pili seri ya da birbirine paralel olarak bağlanır ve bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya da fotovoltaik modül denir. Güç talebine bağlı olarak modüller birkaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturur.

Fotovoltaik (PV) Sistem Çeşitleri Nelerdir?

Şebekeye Bağlı FV (On-Grid) Sistemler: Bu sistemde, üretilen elektriği akülerde depolamaya ihtiyaç duymadan şebekeyle karşılıklı alışveriş imkânı bulunur. Üretilen elektrik şebekeye satılır, üretilenden fazlasına ihtiyaç duyulduğunda ise, gerekli elektrik yine şebekeden satın alınır. Bu sayede şarj ve akü kontrol masrafı ortadan kalkar. Çevre dostu temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriği olan yerlerde de uygulanmasına olanak oluşturarak büyük kolaylık sağlar.

Şebekeden Bağımsız FV (Off-Grid) Sistemler: Yerel elektrik hatlarına ulaşımın zor ya da masraflı olduğu durumlarda bu sisteme başvurulur. Şebekeden Bağımsız FV (Off-Grid) sistemlerde üretilen enerji akü gruplarında depo edilir. Depo edilen enerji, invertörler aracılığıyla şebeke gerilimine dönüştürülürken, kullanıma da sunulur.

Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Yararları

PV sistemleri çoğunlukla şebekeden uzakta ve elektrik şebekesinin düşük maliyetli olarak çekilemediği bölgelerde kullanılıyor. Yenilenebilir enerjiyi en iyi dönüştürme özelliğine sahip sistemlerden biri olan fotovoltaik (PV) sistemlerin pek çok yararı bulunuyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Küçük ve orta ölçekli ticarethane statüsündeki işyerleri ve konutlarda kullanımı uygundur.

- FV sistemler güvenli ve güvenilir sistemlerdir.

- Güneş enerjisi yenilenebilir enerjidir.

- Bakım ve onarım gerektirmez.

- Her yere kolayca monte edilir.

- Zararlı gazlar üretmez ve gürültü yapmaz.

- Sera gazı salınımlarını büyük ölçüde düşürür.

Kaynaklar:

http://www.solar-academy.com/menu_detay.asp?id=2488

http://www.yegem.com/bilgidetay/1116/fotovoltaik-nedir

https://www.enerjiportali.com/fotovoltaik-enerji-sistemleri-nedir-cesitleri-nelerdir/

https://www.enerjiportali.com/fotovoltaik-pv-enerji-sistemi-ne-demek/

 

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler