Enerjinin Geleceği

Gelecekte Biyorafineri

3 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Rafine petrol ürünleri günümüzde hala yaygın olarak kullanılıyor. Fakat, çevreye etkisi, insanları alternatif ürünler kullanmaya yöneltti. Biyolojik kütleden enerji elde edilmesi, bu arayışta önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor. Bu sürece, biyorafineri adı veriliyor.

Biyorafineri Nedir?

shutterstock_1205437723Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre biyorafineri, çok sayıda ticari ürün ve enerji elde edilmesi için biyokütlenin sürdürülebilir şekilde işlenmesidir. Sürdürülebilirlik önemli bir ifade. Gelişmekte olan teknolojiyle verimi çok daha yüksek, çevreye zarar vermeyen süreçler yürütmek mümkündür.

Biyorafinerilerin Gelecek İçin Önemi Nedir?

shutterstock_1384192937Küresel ısınma, biyorafineri yaklaşımının temel nedeni. Biyorafineri yöntemi, bilim insanları tarafından hem küresel ısınmaya engel olmak hem de insanlar için gerekli enerji üretimini sağlayabilmek amacıyla ortaya atıldı. Atıkları daha az zararlı olan ürünler üretmek, bu yaklaşımın benimsenmesinde temel motivasyon. Sürekli artan nüfusa gereken enerjiyi üretmek için kullanılan yöntemlerin şimdiye kadarki etkileri bile dünya için korkunç sonuçlar doğurdu. Bu etkileri azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için enerjiyi temiz kaynaklardan üretmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Biyorafineri, bu ihtiyacı ciddi oranda karşılayabildiği için gelecekte daha da popüler olması bekleniyor.

Bu popülerleşmeye etki eden bir diğer faktör ise güvenlik. Biyorafinerinin ham madde kaynağı olan biyokütle, tamamen doğal ürünlerden üretilir ve taşınması, işlenmesi ve kullanılması diğer yakıt kaynakları kadar tehlike arz etmez.

 

 

Kaynakça

-Clark,J., Budarin,V., Deswarte,F., v. dğr, Green chemistry and the biorefinery: a partnership for a sustainable future, UK: University of York, s.10, 2006.

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler