Enerjinin Geleceği

Biyokütle ve Enerji İlişkisi

8 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

BİYOKÜTLE VE BİYOKÜTLE ENERJİSİ NEDİR?

Tarım hasadı sonucu ortaya çıkan atıklar, yağ atıkları ve organik atıklar olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar biyokütle olarak tanımlanır. Biyokütlenin kimyasal içeriğinde karbonun yanı sıra hidrojen(H), oksijen(O), azot(N) ve daha az miktarlarda alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar bulunur.

Oluşturan maddeleri, biyokütle enerji kaynağı ve bu kaynaklardan elde edilen enerji de biyokütle enerjisi olarak tanımlanır. Biyokütle enerjisi üç ana sahada kullanılır bunlar; ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve çoğunlukla ulaşım amaçlı kullanılan biyoyakıt üretimidir.

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

shutterstock_1147849961Dünyada son asırda enerji tüketimi 17 kat daha artarken fosil yakıtlardan kaynaklanan ve atmosfere atılan karbondioksit, kükürt dioksit ve nitrik asit gibi zararlı gazlar da aynı oranda artmıştır. Biyokütle enerjisinin üretilmesi için tarımsal işçilik gerektiğinden biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları yaratma açısından ideal bir seçenektir.

Fosil yakıt kaynakları işleterek elde edilen enerji üretiminin çevreye zarar verdiği bilinmektedir. Çevre sorunları doğrudan doğruya tüketilen enerjiye, daha doğrusu yüksek oranda kükürt ve diğer zararlı maddeleri içeren fosil yakıt kullanımına bağlı olmaktadır. Biyokütlenin belli bir bölgede ve teknoloji ile işletilmesiyle enerji hatlarından uzak yerlerde, gelişen ve kendi kendine yetecek enerjilerini de elde eden yerleşim alanları oluşturmak mümkündür.

BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Biyokütle kaynakları elde edilmesinde şayet verimli topraklarda kullanılması durumu söz konusu ise bu alanın tarımsal faaliyet için kullanılması gerekip gerekmediği tespit edilmelidir. İlk önce gıda üretimi göz önüne alınmalıdır. Biyokütle kaynakları gıda problemlerini ortaya çıkarmayacak şekilde seçilmeli ve planlı bir şekilde üretilmeli ve kullanılmalıdır.

Enerji Üretiminde Biyokütlenin Hammadde Olarak Kullanılmasının Avantajları

 • Hemen her yerde elde edilebilmesi
 • Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi
 • Her ölçekte enerji verimi için uygun olması
 • Depolanabilir olması
 • 5-35 C arasında sıcaklık gerektirmesi
 • Sosyo-ekonomik gelişmelerde katkıda bulunması

SONUCU VE İLİŞKİSİ

shutterstock_647053591Sanayileşme oranı ve nüfusun artmasıyla enerjiye olan ihtiyaç artmıştır. Enerjinin, kirliliğe sebep olmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir. En büyük avantaj biyokütle enerjisinin bitmeyen ve tükenmeyen bir kaynak olmasıdır.

Elde edilmesi için buğday, mısır gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, yosunlar, çeşitli otlar, denizdeki algler, gübre, hayvan dışkıları ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik artıklar yani meyve ve sebzelerden artık kalan fazlalıklar biyokütlenin ana kaynağını oluşturur.

Kömür, doğalgaz ve petrol gibi tükenme ihtimali olan enerji kaynaklarının kısıtlı imkân sunması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması sebebiyle, biyokütle kullanımı enerji sorununu halletmek önem kazanmaktadır. Atıkların dönüştürülmesi(yakılma) sonucunda meydana gelen CO2(Karbondioksit) de, önceden bu maddelerin oluşması esnasında havadan alınmış olduğundan biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, karbondioksit salımı açısından korunmuş olacaktır.

Bitkiler, yalnız bir besin kaynağı değil; aynı zamanda yeşil ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Toprağın altında bulunan bitkilerin milyonlarca yıl kalmasıyla oluşan fosil yakıtlar, bu şekilde tanımlanan biyokütle ile aynı özellikleri taşımalarına karşı yeraltındaki sıcaklık ve basınçla değişime uğradıklarından, yakıldıklarında havaya birçok zararlı madde atarlar. Hemen hemen her bölgede üretilebilecek olan biyokütle enerjisi, özellikle kırsal alanlarda sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması sebebiyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

KAYNAKÇA:

 1. https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/aburningissuebiomassisthebiggestsourceofrenewableenergyconsumedintheuk/2019-08-30
 2. https://www.engineeringtoolbox.com/biofuel-energy-content-d_1356.html
 3. https://physicsworld.com/a/biomass-energy-green-or-dirty/
 4. https://worldbioenergy.org/uploads/191129%20WBA%20GBS%202019_HQ.pdf
 5. https://www.iea.org/fuels-and-technologies/bioenergy
 6. https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-biomass-gasification
 7. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f14/pyrolysis_report_summary.pdf
 8. https://www.ars.usda.gov/northeast-area/wyndmoor-pa/eastern-regional-research-center/docs/biomass-pyrolysis-research-1/what-is-pyrolysis/
 9. https://www.energy.gov/eere/bioenergy/glossary
 10. https://www.energy.gov/eere/bioenergy/bioenergy-basics
 11. https://www.eia.gov/kids/energy-sources/biomass/

 

 

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler