Enerjinin Geleceği

Biyokütle Enerjisi Kaynakları Hakkında

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Dünyada enerji ihtiyacı günden güne artış gösteriyor. Her geçen gün gerçekleşen teknolojik atılımlar ve sanayi sektörlerinin büyüme göstermesi, enerjiye olan gereksinimi arttırıyor. Çevresel koşulları olumsuz etkileyen fosil yakıtların gelecekte kullanımının azalması yeni enerji kaynakları bulma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yenilenebilir enerjinin gündemde olduğu enerji sektöründe biyokütle enerjisi kaynakları da önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle enerjisi, özellikle bitkisel atıklardan olmak üzere biyolojik atıklardan elde edilebilecek enerji türlerine verilen genel isimdir. Dünya tarihi boyunca oluşan organik atıklar biyokütle enerjisi kaynağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan modern biyokütle enerjisini geliştirmenin ilk adımları 1970’li yıllarda atılmıştır. Biyokütle enerjisi kavramının ülkemizde gündeme gelmesi 2000’li yılların başında gerçekleşti. Biyodizel ve biyoetanol kavramı 5105 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda adı geçen ürünler arasında yer aldı.

Biyokütle Enerjisinin Faydaları Nelerdir?

Biyokütle enerji tekniklerinin uygulanması, diğer enerji üretim türlerine göre çevre dostudur. Enerji üretimi organik atıklardan meydana geldiği için biyokütle enerjisi üretimi atık geri kazanımı sağlar. Aynı zamanda biyoenerjinin kullanımı uygun fiyatlıdır. Biyoenerji yakıtlarının kullanımının artması yeni iş imkanlarını beraberinde getirir. Ülkelerin sosyo-ekonomik yapısında iyileşme imkanı sunar. Biyokütle enerji kaynaklarının kullanımı zararlı sera gazı emisyonlarında azalma sağladığı için küresel ısınmanın önüne geçer.

Biyokütle Enerjisi Kaynakları Nelerdir?

Biyokütle enerjisi, tanımından dolayı hemen hemen her türlü organik malzeme atığı ile üretilen enerjidir. Dolayısıyla birçok çeşit biyokütle enerji kaynağı bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak biyokütle enerji kaynaklarını bulunma hallerine göre ayırabiliriz. Alkol, biyodizel ve bitkisel yağlar sıvı enerji kaynaklarına iyi birer örnektir. Biyogaz ve çeşitli karbon bazlı gazlar, gaz halinde bulunan biyoenerji kaynaklarıdır. Son olarak odun, talaş, saman gibi maddeler de katı biyokütle enerji kaynaklarına birer örnek olarak gösterilebilir.

Dünyada En Çok Biyogaz Üreten Ülkeler Hangileridir?

Çeşitli biyokütle enerji kaynağının bulunduğunu belirtmekle beraber, bazı enerji kaynakları diğerlerine göre çok daha fazla kullanılır. Biyogaz, biyokütle enerjisi üretiminde en sık kullanılan enerji kaynaklarından biridir. Biyogaz üretimi, dünyada birçok ülke tarafından yapılıp enerji ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır. Dünya ülkeleri arasında biyogaz üretimine en çok yatırım yapan ülkeler Hindistan ve Çin’dir. Çin, toplam enerji ihtiyacının neredeyse %9’unu biyogazdan karşılamaktadır. Bu iki ülke dışında Brezilya, Kanada, İsviçre ve Almanya en çok biyogaz üreten ülkeler arasındadır.

Kaynak: http://www.emo.org.tr/ekler/bee909821a8c133_ek.pdf

https://www.yazbuz.com/biyoenerji-nedir/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler