Enerji Aktüel

Kojenerasyon Sistemin Avantajları Neler?

4 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Neden Kojenerasyon Sistem?

Kojenerasyon ve klasik sistemler arasında gözle görülür bir verimlilik farkı vardır. Bu fark; hem atık ısının kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi hem de enerji üretiminin tüketim yerine yakın olması sebebi ile kayıpların minimum seviyelerde olması olarak gösterilebilir. Hem sanayi hem de konut ısıtması için gerekli olan elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin aynı kaynaktan karşılanması ile yapılacak enerji tasarrufu, çevre kirliliğini ve dışa bağımlılığı azaltır. Bu yüzden elektrik ve ısı enerjisinin aynı kaynaktan karşılanması olan kojenerasyon yöntemi ideal hale gelir. Kojenerasyon dışındaki yöntemler, fosil yakıtların kapasitesinin azalmasına sebep olmaktadır ve bu yöntemlerin üretim maliyetleri rezerv işletim şartlarının değişimine paralel olarak her geçen gün daha da pahalı olmaya başlamıştır. Bu sebeple yüksek verimli kojenerasyon sistemlerinden faydalanılması daha cazip bir hal almaya başlamıştır.

Kojenerasyon Sistemin Avantajları

Kojenerasyonun sağladığı avantajlar:

-Kojenerasyon sadece elektrik üretmekle kalmaz; aynı zamanda ihtiyaca bağlı buhar, sıcak ve soğuk su üretimi sağlarken geniş ürün yelpazesiyle konutlarda, ticari alanda ve endüstriyel alanda enerji ihtiyacını karşılar.

-Kompresör yatırımı yapmadan düşük basınçlı gaz yakıtlarla çalışır.

-Şebeke kirliliğinin verdiği zarardan kurtarır.

-Doğalgaz başta olmak üzere mazot, propan, çöp gazı gibi yakıtlarla çalışarak kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretilmesini sağlar.

-Elektriğini kendisi üretip tüketen bu işletmeler, yüksek iletim kaybına maruz kalmaz ve atık ısıyı da kazandıkları için birim enerji maliyetleri çok düşük olur.

-Tek bir tesisten buhar, elektrik ve yakın çevredeki yerleşim birimlerine merkezi ısıtma/soğutma hizmeti sağlar.

-Elektrik kesintilerinden etkilenilmez ve bakım veya arıza zamanlarında şebekeden elektrik alabilir.

-Gerek ileri teknoloji ürünü türbin ve motorlar kullandığı için, gerekse kojenerasyon ile toplam çevrim veriminin artması dolayısıyla emisyon zararları en aza indirilir.

-Kojenerasyon sistem sayesinde artan yerel ve genel santral güvenliği ile yerel tüketicinin elektriksiz ve ısı enerjisiz kalması önlenebilir.

 -Kojenerasyon sistemde biyolojik atıkların da kullanılabilmesiyle fiyat verimliliğinin artırılması ve aynı zamanda atıkların değerlendirilmesi sağlanır.

Referanslar:

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cogeneration-system

http://kojenturk.org/tr/kojenerasyon-nedir-15

http://www.emo.org.tr/ekler/04aa4e179069a80_ek.pdf

 

 

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler