Enerji Aktüel

Bölgesel Isıtma Nedir?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Bölgesel Isıtma Nedir? 

Bölgesel Isıtmanın Tanımı ve Getirisi Nedir?

Bölgesel ısıtma, binaların herhangi bir elektrik veya kojenerasyon santralinden örnek olarak jeotermal veya endüstriyel atık suyun ısıtılmasıyla sıcak su ihtiyacının karşılanması olarak açıklanabilir. Ülkemizde sürekli artan nüfus ve kentleşmeye bağlı olarak hızla ilerleyen konutlaşma beraberinde yüksek miktarda enerji talebi oluşturmaktadır. Doğalgaz diğer enerji kaynaklarına göre bu talebin karşılanmasında en fazla paya sahiptir. Doğalgazda dışa bağlılık ve arz güvenliği gibi ciddi problemler nedeniyle tüketimde olduğu kadar üretimdeki enerji verimliliği de önem kazanmaktadır.

Son teknoloji kullanılarak yapılan enerji santrallerinin kombine çevrim elektrik verimlilikleri yüzde 60 bandına kadar yükseldiği görülmüştür. Elektriksel verimliliği en iyi santrallerde bile ısı olarak kullanılabilecek çok ciddi bir potansiyel mevcuttur. Atıl ısı potansiyelinin hızla ilerlemekte olan konutlaşmayla birlikte ilerlemesi ile ülkemize enerji tasarrufu anlamında ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bölgesel Isıtma Kaynağı

Elektrik üretimi esnasında meydana çıkan atık ısı, bölgesel ısıtma sisteminde değerlendirildiğinden santralin enerji verimliliği sadece elektrik üretimi gerçekleştirilen termik santrallere göre daha yüksek olmaktadır. Ayrıca endüstriyel işlem, süpermarket soğutma sistemleri vb. sistemlerin sürecinde ortaya çıkan atık ısı, günümüzde yapıldığı gibi çevreye atılmak yerine, bölgesel ısıtma sistemleri vasıtası ile konut ısıtmacılığında kullanılabilir. Genel bölgesel ısıtma sistemi uygulamalarında, ısı ihtiyacının çok arttığı sabah ve akşam saatlerinde artan ısı talebi yedek ısı kazanları ve ısı depolama tankları ile sağlanmaktadır

Bölgesel Isıtma Hangi Ekipmanları İçerir?

1.Petrol, gaz, talaş vb. ile beslenen yüksek güçlü merkezi bir kazan
2. Sokakların altına gömülü iyi yalıtılmış bir boru ağı. Bu boru ağı, sıcak ısıtma suyunu (veya buharı) her eve taşıyabilir.
3. Ağın her eve girdiği bir ısı eşanjörü. Ağdaki ısıyı yakalar ve ev içindeki ağa aktarır (banyolar, duşlar, vb. için radyatörler ve kullanım sıcak suyu üretim sistemleri)
4. Bölgesel ısıtma yaz aylarında hizmet dışı olduğunda, evlerde sıcak kullanım suyu üretmek için her evde ek bir sistem (güneş enerjisi, ısı pompası, kazan, vb.)

Bölgesel Isıtmanın Sağlamış Olduğu Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?
Avantajları

Bölgesel ısıtmanın en önemli avantajı toplam yakıt harcamasındaki %50’ye yakın tasarrufu beraberinde getirmesidir. Bölgesel ısıtma uygulamaları, diğer ısıtma sistemlerine göre %35 ile %45 daha ekonomiktir. Bir diğer önemli avantajı ise atmosfere salınan zararlı emisyonların ciddi oranda azaltılmasıdır. Bağımsız ısınma birimlerinden salınan zararlı emisyonlar merkezi bölgesel ısınma sayesinde %60 azalmaktadır.

Dezavantajları

Kombine ısı ve güç merkezli bir bölge ısıtma sisteminin kurulması, önemli ölçüde ön sermaye yatırımı gerektiriyor. Sıcak su şebekesi için büyük çaplı ağır yalıtımlı metal borular gerektirir, bu çaplı büyük sistemlerde ısı kayıpları artabilir. Yaz aylarında üretilen ısı boşa gidebilir. Talepteki değişiklikleri veya ağın genişlemesini karşılamak için ısı arzının ölçeğini esnetmek de pratik değildir.

KAYNAKÇA:
  1. http://kojenturk.org/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler