En Çok Merak Edilenler

Neden Kojenerasyon Kullanıyorsunuz?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Gelişen ve büyüyen dünyamızda geleneksel anlamda bildiğimiz petrol, kömür ve doğalgazdan oluşan fosil yakıtlar zaman içerisinde azalacak ve çok uzun olmayan bir gelecekte de arza cevap veremeyecek hale gelecektir.

KOJENERASYON NEDİR?

Kojenerasyon sistemi, fosil yakıtlardan elde edilen atık enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan ve ortaya çıkabilecek enerji kaybını en aza indiren sistemdir.

Kojenerasyon sisteminin en önemli avantajları arasında hem atık enerjinin kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi hem de sistemlerin üretim tesislerinin tüketim bölgelerine yakın olmasından dolayı neredeyse enerji kaybının sıfıra yakın olması gösterilebilir. Endüstri tesislerinde, işyerlerinde ve   konutların ısıtması için gerekli olan elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin aynı kaynaktan karşılanması ile enerjiden tasarruf ederken, çevre kirliliği ve dışa bağımlılığımız da azaltacaktır. Bu nedenle; elektrik ve ısı enerjisinin aynı kaynaktan karşılanması olan kojenerasyon sistemi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, yukarıda da bahsedildiği üzere fosil yakıtların kapasitesinin her geçen gün azalması ve üretim maliyetlerinin her geçen gün daha da artması sebebiyle kojenerasyon sisteminden faydalanmak tercih değil zorunluluktur.

Günümüzde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan kojenerasyon sistemi pek çok üretim tesisinde, alışveriş merkezlerinde (AVM), konutlarda, otellerde ve hastanelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

shutterstock_225189199

NEDEN KOJENERASYON?

Artan maliyetler ve azalan kaynaklar insanları yeni ve ucuz kaynak arayışına itmiştir. Günümüz dünyası için en önemli sistemlerden en başta geleni kuşkusuz kojenerasyon sistemidir. Sistemin bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir;

  • İthal edilen enerji kaynaklarının tasarrufu
  • Enerji sistemi üretim tesislerinin tüketimin olduğu yerlerde gerçekleştirilmesi neticesinde elektrik enerjisindekikayıpları azaltması
  • Merkezi santraller yerine dağılmış bir şekilde endüstriyel tüketim yerlerinde üretilmesinin ülke güvenliğinesağlayacağı katkı
  • Azalan enerji giderleri sayesinde şirketlerin ürün kalitesini arttırarak maliyetlerini azaltması, bununla birlikte ulusal ve uluslararası firmalarla rekabet gücününartması
  • İşletmenin kesintisiz enerji alma güvencesi olacak ve üretim kesintilerinden kaynaklanan sorunlar ve zararlardan etkilenmemesi
  • Ulusal enerji nakil hatlarının rahatlamasını sağlaması.

 

KOJENERASYON YATIRIMI NEDİR?

Kullandığınız elektrik ve ısı enerjisinin neden olduğu maddi kayıplar ve çevresel etkenleri hakkında detaylı bir fizibilite çalışmasının yapılması gerekir.  Bu çalışma bu sisteme niçin ihtiyaç duyduğumuz ve yatırım yapıp yapmayacağımız konusunda çok önemli fikirler verecektir.  Fizibilite çalışmalarımız; yıllık, aylık, haftalık, günlük ve hatta saatlik olarak yapılmalıdır.

Yapılan bu analiz bize kullanılacak elektrik ve ısı miktarlarının değerlerini ayrı ayrı verecektir. Bu bilgiler, kojenerasyon sistemine yatırım konusunda önemli ipuçları verecektir.

 

Kaynaklar :

İSKENDER, S., 2006, "Türkiye'de Enerji ve Geleceğe Yönelik Planlar", Türkiye 10. Enerji Kongresi, Kasım, 2006.

AĞIŞ, Ö., "21. Yüzyılda Kojenerasyonun Yeri", Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Konferansı Bildiriler Kitabı, 21-24

"Kojenerasyon Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Uygulanabilirliği" Mühendis ve Makine, 2002, Sayı 506

"Kojenerasyon ve Yöremizde Uygulanması", Doç.Dr. Fikret Yüksel

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler