En Çok Merak Edilenler

En Ucuz Enerji Hangisidir?

7 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Ekonomik açıdan ve mühendislik açısından en çok kullanılan enerji türleri şu şekildedir:

  • Termal (Isıl) Enerji,
  • Işınım Enerjisi (Isıl Enerji, Nükleer Enerji),
  • Hareket Enerjisi (Kinetik Enerji),
  • Elektrik Enerjisi,
  • Kimyasal Enerji,
  • Manyetik Enerji,
  • Nükleer Enerji
  • Yer Çekimi

ÇEVRE

GÜNEŞ ENERJİSİ UCUZ ENERJİ KAYNAĞI OLUYOR

shutterstock_1007816836Doğa dostu teknolojinin bir kazanımı olarak, güneş enerjisi yeryüzündeki en ucuz güç kaynağı haline geliyor. Güneş enerjisi aynı zamanda enerji açısından daha verimli ve giderek daha uygun maliyetli hale gelmektedir. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, enerji kaynağı olarak ağırlıkla güneş enerjisine yöneliyor. Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde güneş enerjisi 0,03 dolar / kilovat saatten az bir maliyet ile üretiliyor; bu, kilovat saatlik kömür santralinin ortalama maliyetinin yarısı kadardır. Meksika, Ürdün ve Suudi Arabistan’da güneş enerjisi üreticilerinin fiyatlarını daha da düşürmeye teşvik etmek için ihaleler yapılması planlanmaktadır. İrlanda ve Danimarka’da da Mainstream Renewable Power ve Enel SpA şirketleri, elde ettikleri güneş enerjisi tecrübesini dünya genelinde uygulamayı planlamaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ MAALİYETLER NEDEN DÜŞMEKTEDİR?

Güneş enerjisinin maliyetindeki temel azalma, teknolojik gelişmelerin hızla artması ve güneş panellerine olan talebin artması ile gerçekleşmiştir. Mesela, güneş enerjisi sistemlerinde artık verimliliğini artıran ve aynı miktarda güneş ışığından daha fazla güç sağlayan elmas, tel testereler ve geliştirilmiş hücreler kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi fiyatlarını azaltan bir başka etken; arz, talep ve rekabetin temel ekonomik ilkesidir. Güneş enerjisine yapılan yatırım yıllar önce başladı. O yıllardan günümüze, fosil yakıt endüstrisi ile rekabet eder hale geldi. Rekabet ortamına farklı güneş enerjisi üreticileri de girince tüm bu üreticiler arasındaki rekabet, fiyatların aşağılara çekilmesini de sağladı.

Enerji piyasasında bilim, teknoloji ve rekabet nedeniyle güneş enerjisi araştırmacıları, elektrik bedeli açık artırmalarında az fiyatlı teklifler vermeye başlamışlardır. Bu şirketler, rekabet etmek adına teknolojinin ucuzlaması sebebiyle kilovat saat başına 2,42 sent 'e kadar rekor derecede düşük teklifler sunabilmişlerdir.

Tabii ki, ekvatora en yakın ülkeler, yükselen rekabeti ve teknolojik ilerlemeleri en iyi şekilde kullanabilir. Ancak iklim şartları, tek başına güneş enerjisini başarılı yapmak için yeterli olmaz.

shutterstock_139348613GÜNEŞ ENERJİSİ MALİYETİNİN NASIL OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR?

Araştırmacılar, güneş enerjisinin dünyadaki kömür gücünden daha da ucuzlayacağını öngörüyor. Gerçekte, güneş enerjisi maliyeti 2009'dan beri düzenli olarak düşüyor. Bugün maliyetler 2009'dan %62 daha düşük. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2025 yılına kadar güneş enerjisi fiyatında benzer keskin düşüşlerin olacağını öngörüyor. Tahminlerine göre 2025'te güneş enerjisinin maliyeti, 2009 yılında getirilen maliyetten %84 daha düşük olacak. Enviromena Power Systems, fiyattaki bu düşüşü "Wal-Mart etkisi" olarak açıklıyor ve tedarikçiler alt marjlarda daha yüksek hacimler üretebiliyorlar. Bununla birlikte, tüm ülkeler bu düşük maliyetleri aynı anda sağlayamıyor. Bazı ülkelerde, fosil enerji kaynakları için karbon vergisi ödeyen ülkelerde, tüketicilerin geçiş yapmak için daha istekli olması nedeniyle güneş enerjisi için daha düşük fiyatlar daha önce görülecektir. Hindistan ve Çin gibi büyük kömür hacmine sahip olan ülkelerde, güneş enerjisine geçiş daha yavaş olacak ve maliyetlerdeki düşüş ise yavaş olacaktır.

KÖMÜR KULLANMA DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Kömür endüstrisindeki şirketler, ne yazık ki güneş enerjisine %100 güvenin henüz mümkün olmadığını vurgulamak için girişimlerde bulunuyorlar. Güneş enerjisi en ucuz enerji kaynağı olma yolunda hızla ilerliyor olsa da bu maliyetler yedek güç kaynaklarının korunması ihtiyacını tam olarak hesaba katmamaktadır. Bu durum özellikle, dünyanın fazla güneş görmeyen yerleri için geçerlidir. Günümüz ekonomilerinin çoğu, tam zamanlı bir güce ihtiyaç duyar; elektrik almak için güneşin sürekli gökyüzünde parlamasını bekleyemezler. Sistem maliyetlerine ve güvenilirliğine bakıldığında kömür gücünün hala en iyi seçim olduğu kabul ediliyor. Lakin, sürekli artan teknoloji ile birleşince, günışığı enerjisinin azalan maliyeti yakın gelecekte kömür endüstrisinin sonunu getirebilir.

KAYNAKÇA:

  1. https://www.carbonbrief.org/solar-is-now-cheapest-electricity-in-history-confirms-iea
  2. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Statute/IRENA_Statute_in_Turkish.pdf?la=en&hash=A06B83D7BF03AB4EC141F585F8882BFAB0216FEA

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler