En Çok Merak Edilenler

Akıllı Şebeke Bileşenleri Nelerdir?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Klasik elektrik şebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilmesiyle ortaya çıkan şebeke sistemine "akıllı şebeke" (smart grid) denir. Bu sistemin doğru bir şekilde işleyebilmesi için bazı temel bileşenlere ihtiyaç vardır. Bir akıllı şebekenin temel bileşenleri ve teknolojileri, akıllı istasyonlar, akıllı üretim, akıllı dağıtım, akıllı sayaçlar ve bütünleştirilmiş haberleşme olarak sıralanır.

Akıllı Üretim

İmalat verimliliğini artırmak amacıyla bilgisayar kontrolleri, modelleme, büyük veri ve diğer otomasyonları kullanan sürece akıllı üretim denir. Akıllı üretimin akıllı şebekelerdeki görevi son derece önemlidir. Şebekenin birçok noktasından alınan geri bildirimlerle enerji üretiminin optimize edilmesi; gerilimin, frekansın ve güç faktörünün otomatik olarak ayarlanabilmesi özelliklerine sahip güç üretimini sağlamak akıllı üretimin amaçlarından birkaçı olarak sıralanabilir.

Akıllı İstasyonlar

Akıllı istasyonlar, imalat verimliliğinin kontrolü ve güç birikiminin bilgisayar ve ağ teknolojisiyle entegre olmasıyla ortaya çıkar. Bu istasyonlar akıllı şebekelerde güç faktörü performansını, kesici, trafo ve akü durumunun izlenmesini, kritik ve kritik olmayan işlem kontrolünü sağlamaktadır.

Akıllı Dağıtım

Akıllı dağıtım, kendi kedini iyileştiren, dengeleyici ve optimize edici bir yapıya sahiptir. Otomatik izleme ve analiz etme özelliği sayesinde hava durumu ve enerjisiz kalma geçmişine bağlı olarak arızaları tahmin edebilecek yapısıyla akıllı şebekelerde önemli role sahiptir.

Akıllı Sayaçlar

Akıllı sayaçlar, tüketilen elektriğin hangi saatlerde ne kadar tüketildiğini ölçebilen bir sayaç türüdür. Yani akıllı sayaçlar, klasik ölçümün yanında detaylı zaman hesabı da yapabilir.

Bütünleştirilmiş Haberleşme ve Veri Toplama (SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition)

Bütünleştirilmiş Haberleşme ve Veri toplama (SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition), kontrol ve koruma sistemleri bütünleştirilmiş bir sistem üzerinde kullanıcının akıllı elektronik cihazlar ile etkileşimini sağlar.

Gelecek nesil güç şebekesi üretici-abone tabanlı bir yazılımla haberleşme ağının yararlarından faydalanacağı düşünüldüğünde akıllı şebeke uygulamaları için IP QoS tabanlı uygulamaların tercih edilmesi daha olası görünüyor.

İleri Kontrol Metotları

Şebekenin durumunu analiz eden, tanımlayan ve tahmin eden cihazlar ve algoritmalar topluluğunu ifade etmektedir. Otomatik düzeltici önlemler alarak enerji kesintilerini, güç kalitesi problemlerini engeller ya da etkilerini azaltır.

Günümüzde akıllı şebekeler kapsamında; manuel hata yeri tespiti, bağımsız gerilim regülasyonu, optimize edilmemiş güç akışı ve kısmi güç yönetimi konularında çalışmalar yapılmakta ve çözümler üretilmektedir.

 

Kaynaklar:

http://www.emo.org.tr/ekler/e8fff8ce0a6ccb5_ek.pdf?dergi=1101 

http://www.yegm.gov.tr/teknoloji/akilli_sebekeler.aspx 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler