Dağıtık Enerji

Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Enerjinin Oluşturduğu Fırsatlar

6 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Yenilenebilir enerji süreklilik arz eden doğal süreçlerden enerji elde etmeye denir. Fosil yakıtların yarattığı tahribatlar ve sonlu bir yapıya sahip olması, yenilenebilir enerji kaynaklarını cazip hale getirmektedir. Dağıtık enerji ise ihtiyacımız olan enerjinin büyük santrallere ihtiyaç olmadan tüketim olan yerde üretilmesidir. Yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji birleşerek önümüzdeki yıllarda söz sahibi olmaya başlayacaktır.

Yenilebilir enerji kaynakları şunlardır:

shutterstock_1102029332

 • Güneş Enerjisi: Güneş tarafından dünyaya gönderilen ışınların güneş panelleri vasıtasıyla enerjiye döndürülmesidir.
 • Rüzgar Enerjisi: Dünya üzerinde olan basınç farklılıkları rüzgarları oluşturur. Rüzgar türbinleri rüzgarın kinetik enerjisini kullanarak elektrik enerjisine çevirmektedir.
 • Jeotermal Enerji: Dünyanın merkezine doğru inildikçe sıcaklık artar. Dünyanın derinliklerindeki su kaynakları magmanın etkisi ile ısınır. Yerkürede olan çatlaklardan sızarak yeryüzüne ulaşırlar. Bu sıcak su ısıtma ve elektrik enerjisi olarak kullanılmaktadır.
 • Dalga Enerjisi: Denizlerin ve okyanusların yarattığı dalgaları kullanarak türbinlerin döndürülmesi ile elde edilen enerjidir.
 • Biyoenerji: Hayvansal atıklar, bitkisel atıklar veya endüstriyel organik atıkları bakteriler vasıtasıyla parçalayarak enerji elde etme yöntemidir.

Hidrojen Enerjisi: Hidrojen kullanarak yakıt pili teknolojileri ile enerji üretme şeklidir.

Yenilenebilir enerjilerin avantajları şunlardır:

 • Doğaya zararlı atık bırakmazlar.
 • Dünyada her yere uygun olan çeşidi kurulabilir. Dağ başına rüzgar türbini, deniz kenarına dalga türbini, çöllere güneş paneli gibi.
 • Enerji kaynağı kurulan bölgelerde doğal olarak bulunduğundan daha az maliyetlidir.

Dezavantajları ise şunlardır:

 • İlk kurulumu maliyetlidir. Maliyetini uzun vadeli kullanımda karşılamaktadır.
 • Ülkenin coğrafi konumu üretimde çok büyük etkiye sahiptir.
 • Yüksek teknoloji gerektirir.

Dağıtık Enerji çeşitleri şunlardır:

 • Güneş Panelleri Küçük Rüzgar Türbinleri
 • Biyoyakıt Tesisi
 • Yakıt pili (Hidrojenli Motor)

Dağıtık enerji sistemlerinin faydaları şunlardır:

 • Elektriğin taşınması kısa mesafede olduğu için maliyet düşer ve verimlilik artar.
 • İstenilen yere kurulabilir kurulum sonrası türüne göre kolayca taşınır.
 • İsteğe göre üretilebilir. Arz fazlası veya talep fazlası gibi durumdan etkilenmez.
 • Karbon salınımları diğer enerji türlerine göre daha azdır.

Dünya Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre dünyadaki ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji 2009 yılında 1 135 599 MW iken 2018 yılında 2 katını biraz geçerek 2 356 346 MW olmuştur. Türkiye ise 2009 yılında 15 529 MW olan yenilenebilir enerji hacmini 2018 yılında 42 215 MW’a yükseltmiştir.

Geçmişte insanoğlu nasıl yel değirmenleri kurarak buğdaydan ununu yaptı ise şimdi de evlerine güneş paneli taktırarak sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu küçük bir örnektir. İnsanlar akıllı ve çevre dostu evlerin yaygınlaşması ile rüzgâr türbini ve fotovoltaik paneller vasıtasıyla kendi elektriklerini temiz ve ucuz bir şekilde üretme şansına sahip olacaklardır. Bu iki sistemin birleşmesi ile gelecekte konutlarda, işyerlerinde, devlet dairelerinde veya herhangi bir ikamet yerinde kurulmuş olan küçük veya orta boy yenilenebilir enerji sistemleri, büyük devasa boyutta olan sistemlere ve fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltacaktır.

Kaynakça

 1. https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019
 2. https://akillisebekeler.com/2012/12/23/dagitik-uretim-2/
 3. https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-clean-facts

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler