Dağıtık Enerji

Yenilenebilir Enerji İçin Güncel Çalışmalar ve Yapılan Örnek Projeler

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün önemini arttırdıkça insanların yenilenebilir enerjiye olan ilgileri ve yatırım hızı artmıştır. Sürekli artan enerji ihtiyacının sadece fosil yakıtlardan karşılanmasının verdiği zararları fark eden ülkeler, yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırmıştır. Devamlı olarak piyasa payı artmakta ve teknolojiler ilerlemektedir. Yenilenebilir AR-GE harcamaları için ödenek ayrılması yükselirken; fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye harcanan paralar azalmaktadır. Çin, ABD, Japonya Hindistan gibi fosil kaynaklardan mahrum olan ve talebi olduğu enerjiyi ithal ederek gidermeye çalışan çoğu ülkenin yenilenebilir enerjiye yönelik büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerinden bahsedilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ GELİŞMELERDEN ÖRNEKLER

shutterstock_1758325502Hollanda’da ortaya çıkmış elektrik üreten dans pisti örneği Rotterdam’daki bir dans kulübüne inşa edilmiştir. Pistin yüzeyi kinetik enerjiyi elektriğe çeviren kısımlardan oluşmaktadır. Sayı olarak ne kadar çok insan pistte dans ederse, o kadar fazla miktarda elektrik elde edilmektedir. Kişi başına yaklaşık 20watt elektrik üretimiyle, kulüp hemen hemen tüm enerjisini pistten almaktadır.

Japonya: Çocuk bezini kullanarak Japonya gibi yaşlı nüfusu sürekli yükselen ülke olduğu için bebekler için kullanılan çocuk bezleri kadar, yetişkinler için üretilmiş bezler de atık haline dönüşüyor. Super Faiths isimli Japon şirketi bu bezleri enerjiye çevirmenin bir yolunu araştırmıştır. Bezleri kurutma, fermentasyon ve parçalama işlemlerinden geçirdikten sonra, sıkıştırma metoduyla yakıt gibi işlevi olan parçaya dönüştürülüyor. Her bir yakıt parçası 5 bin kcal ısı hacmine sahip ve hem ısıtma hem de elektrik üretim tesislerinde rahatça kullanılabilmektedir.

Finlandiya: Energy Watch Group(EWG) ve Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi(LUT) kurumlarının beraber yaptığı çalışmalar, yüzde yüz yenilenebilir elektriğe ulaşımın uzun dönemli bir hedef değil gerçekçi olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalar, yenilenebilen enerjiye bağlı elektrik sisteminin bütün yıl boyunca ve her saatte uygulanabilirliğinin  ve büyükkanı olduğu ve o oranda fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye dayalı mevcut sistemden daha uygun maliyetli olduğunu meydana çıkarmıştır.

Karadeniz ‘de dalga enerjisi, yatırım maliyeti ve bakım masrafları giderlerinden hariç masrafı olmayan, herhangi bir bedel gerektirmeyen, doğaya herhangi kirletici madde bırakmayan, uygun maliyetli, temiz, yeşil ve büyük potansiyele sahip bir enerji kaynağıdır. Üç tarafı denizle çevrili ülkemiz için de dalga enerjisi, ileriki yıllarda enerji ihtiyacına bir çözüm olabilecek durumdadır. Batı Karadeniz (Akçakoca) bölgesinde yıllık gözlemsel çalışmalar yapılmış ve bölgenin dalga enerji potansiyeli hesaplanmıştır.

KAYNAKÇA:

  1. https://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/ruzgar-ruzgar_enerjisi.aspx
  2. http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf
  3. http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler