Dağıtık Enerji

Sürdürülebilir Geleceğin Yolu Yenilenebilir Enerji Sistemlerinden Geçiyor

4 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Maddi getirileri, teknik detayları bir yana; aslında yenilenebilir enerji oldukça kutsal bir görev üstlenerek geleceğe değerli bir miras bırakıyor. Sürdürülebilirlik anlayışıyla yükselen çevre bilinci, yenilenebilir enerjiyle daha da katlanıyor.

Yenilenebilir enerji, topyekün bir sürdürülebilir kalkınma için insanlık adına bir anahtar statü taşıyor. Doğası gereği çevre hassasiyetini ön planda tutan yenilenebilir enerji sistemlerinde fosil yakıt anlayışı rafa kalkıyor. Bu geri döndürülemez, verimsiz kaynak kullanımı yerine iklimi değiştirmeyecek, bölgedeki canlıların sağlığını yok saymayacak enerji politikaları artık dünyanın her yerinde yüksek sesle konuşuluyor. Pratiğe dökebilen ülke sayısı şimdilik az olsa da, sürdürülebilirliğin gelecek vaat ettiğini söylemek hiç de zor değil.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilen enerji kaynakları nasıl kullanılmalı?

  • Üretim teknolojileri yapılandırılmalı ve kaynakların üretimi artırılmalı, teşvik edilmeli. Burada daha önce defalarca bahsettiğimiz gibi entegrasyon süreci hayati önem taşıyor.
  • Doğa kaynaklı enerji politikaları ciddiye alınarak uygulanmalı, süreçler izlenmeli ve çok yönlü sosyal, ekonomik ve çevresel ön çalışmalar yapılmalı.
  • Pilot çalışmalarla coğrafi eğilimler araştırılmalı ve bölgelere göre hangi doğal enerji kaynağının daha verimli olduğu şeklinde raporlar tutulmalı. Bu çalışmalar ileride çizilecek projeler için bir pusula niteliği taşıyacaktır.
  • Rüzgar, güneş ya da jeotermal... Hangi yenilenebilir enerji metodu uygulanırsa uygulansın, bu konuda uzman kişilerle kurulumu kolay, montajı zorlamayan sistemler geliştirilmeli.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikli hedeflerinden biri de karbondioksit salınımının düşürülmesi olarak tanımlanır. Sistemin sağlamasını yapmak için, uygulamaya başlandıktan sonra düzenli olarak ölçümler yapılmalı ve kullanım etkinliği rasyonel şekilde araştırılmalı.
  • Eğitim sisteminde de yenilenebilir enerji verimliliğine ve bununla ilintili olarak çevre duyarlılığına yer verilmeli. Bilim insanları, bürokratlar ve çevre gönüllüleri bizzat seminerlere, panellere katılarak bu konudaki görüşlerini her yaş grubundan gençlerle paylaşmalı ve onları da kullanıma teşvik etmeli.

 

Kaynaklar:

https://www.enerjiekonomisi.com/tusiad-in-3d-si-dijital-dagitik-ve-dusuk-karbon/1170/

https://www.zorluenerji.com.tr/uploads/pdf/pdflist/c33575fc-cc75-4b29-be04-d20494c2dc27.pdf

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler