Dağıtık Enerji

Kojenarasyon Sisteminin Avantajları

8 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Kojenerasyon sisteminin avantajları içerisinde en önemlisi enerjinin daha ekonomik üretilmesidir. Kojenerasyon, enerjinin tek bir sistem üzerinden hem elektrik enerjisi hem de ısı enerjisi formunda aynı anda üretildiği teknolojidir. Bu sistem ile kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretimi sağlanır.

Kojenerasyon sisteminin temel mantığında enerji üretimi yapan makinanın atık ısısından yararlanma ve geri dönüşüm olduğundan dolayı klasik ve basit çevrimlerin aksine elektrik iletim ve dağıtım kaybı en alt seviyededir. Dolayısıyla birim enerji maliyetleri çok düşük olmaktadır. Ayrıca şebekedeki gerilim ve frekans dalgalanmalarından oluşan zarar da ortadan kalkmaktadır.

Isı ve elektrik enerjisinin aynı anda üretilmesi sayesinde yakıttan tasarruf edilir ve sınırlı yakıt kaynaklarından tasarruf sağlar. Aynı zamanda CO2 ve sera gazı emisyon salınımlarını da en az düzeye indirir. Elektrik kesintilerinden etkilenilmemesi ve bakım-onarım esnasında şebekeden enerji alınabilmesi sayesinde maliyet tasarrufu sağlar. Bu sayede endüstriyel, ticari kurum ve kuruluşlar için rekabet gücünü arttırır.

MicrosoftTeams-image (11)Kojenerasyon Sisteminin Sağladığı Genel Avantaj ve Faydalar:

 • Enerjinin tüketim yerine yakın bir bölgede üretilmesi sonucunda iletim ve dağıtım şebekesinde oluşan enerji kayıpları yok denecek kadar azdır.
 • Sistemde oluşan atık ısıyı geri dönüşüm ile kazandıkları için birim başına enerji maliyetleri çok düşüktür. Toplam enerji maliyetlerini ciddi oranda azaltır.
 • Enerji üretim ve dağıtımında daha az yüklenme olmasını sağlar.
 • Çevre kirliliğinin azaltılmasına pozitif katkı sağlar.
 • Basit çevrim sistemlere göre aynı miktarda yakıt kullanırken daha fazla enerji elde edilmektedir.
 • Enerji verimliliği klasik ve basit çevrim sistemlerine göre; %35 seviyelerinden %90 seviyelerine kadar çıkar.
 • Klasik ve basit çevrim sistemlerine göre karbon ve sera gazı salınımını %40’a kadar azaltmaktadır. Düşük karbon emisyonu ile ekolojik olarak temiz ve doğaya zararsız bir enerji üretimi gerçekleştirir. Bundan dolayı kojenerasyon sistemleri ekonomik ve ekolojik anlamda elektrik ve ısı üretilmesinin en ideal yolu haline gelmiştir.
 • Enerji üretimi esnasında sıcak su, sıcak gaz, buhar, kızgın yağ veya soğuk su üretmesi sayesinde konut, ticari ve endüstriyel alandaki enerji ihtiyacına cevap verebilmektedir. Ayrıca tasarımı ve düşük gürültü seviyesi ile konut ve ticari alanlar için kullanımı oldukça idealdir.
 • Doğalgaz, propan, mazot, çöp ve atık gazı, biyogaz, düşük basınçlı gazlar gibi yakıtlarla çalışarak kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimli enerji üretir. Bu sayede yakıt tüketimi düşer, enerji maliyetleri azalır ve maliyet tasarrufu artar.
 • Biyolojik atıkların kullanılabilmesi sayesinde enerji fiyat verimliliği artar. Ayrıca bu tip atıkların değerlendirilmesine katkıda bulunur.
 • Kurulu olduğu tesisten; endüstriyel buhar ve elektrik sağlamasının yanı sıra yakın bölgedeki yerleşim birimlerine merkezi ısıtma ve soğutma hizmeti verilebilir.
 • Son derece güvenilir bir enerji üretim sistemidir.
 • İhtiyaç duyulan enerji cinsi istenen yer, zaman ve miktarda üretilmektedir. Bu sayede kullanıcısına enerji bağımsızlığı kazandırır.
 • Enerji üretimi esnasında ortaya çıkan ısı, tesislerin ısıtılması, sıcak suyunun üretilmesi ve proses ısısının sağlanmasında kullanılır. 
 • Elektrik kesilmesi esnasında, voltaj ve frekans dalgalanmaları sırasında kesintisiz, devamlı, sabit ve kaliteli enerji sağlar.
 • Kojenerasyon tesis ve fabrikaları oldukça az yer kaplar.
 • Üretim esnasından oldukça düşük gürültü ile çalışır ve ortaya çıkan minimum düzeydeki gürültüyü de absorbe eder.
 • İşletme maliyetleri ve amortisman süresi (ortalama 2-3 yıl arasında) oldukça düşüktür. Uzun ömürlü yapısı, kesintisiz ve güvenilir çalışması sayesinde oldukça kısa sürede yatırım maliyetlerini karşılayan ve kendini geri ödeyen karlı bir yatırımdır.
 • Kendi enerji ihtiyacını karşılayacak tesisler dahil olmak üzere lisans muafiyetine sahiptir.
 • Doğrudan satın alma, leasing ya da yap işlet sistemi ile tedarik edilme imkanına sahiptir.
 • Elektrik şebekesinden bağımsız, paralel ya da yedek güç olarak çalışabilir.
 • Üretim esnasında yüksek yanma verimliliği sayesinde çevre dostudur.
 • Sistemde çalışan parça ve malzeme sayısı diğer üretim gruplarına göre daha az olduğu için arıza yapma olasılığı oldukça düşüktür. Yine parça azlığından dolayı gürültü seviyesi de ciddi oranda düşüktür.
 • Sistemin bakım ve onarım ihtiyacı ile masrafları son derece düşüktür.
 • Sistem ve tesislerin kurulumu kolay ve hızlıdır.
 • Kısıtlı olan küresel enerji kaynaklarını daha az tüketerek tasarruf elde eder.
 • Kesintisiz enerji üretimi ve kesintisiz hizmet sağlar.

Kojenerasyon Sisteminin Türkiye’ye Kazandırdıkları:

 • Tüketim bölgesinde kurulduğu için, enerji iletim ve dağıtım hatlarında meydana gelen kayıpları en alt seviyeye indirir. Bu sayede enerji maliyetlerini düşürerek tasarruf elde eder.
 • Tüketim yeri ve yakın bölgelere kurulduğu için oldukça pahalı olan iletim ve dağıtım tesis yatırımına gerek duymaz.
 • Daha az yakıt tüketimi ile daha fazla enerji elde eder. Bu sayede enerji ithal eden bir ülke olmamıza rağmen ülke gelirlerini arttırır.

Kojenerasyon sistemleri bir diğer ismiyle birleşik ısı ve güç sistemleri, kullanıcılar, şirketler, kurum ve kuruluşlara kazanç sağlarken; kısıtlı düzeydeki küresel kaynakları daha az harcayarak tasarruf imkânı sağlar. Temiz enerji üretimi sayesinde çevreye ve doğaya daha az zarar vermek gibi olumlu etkileri olan bir teknolojidir. Unutulmamalıdır ki kojenerasyon sisteminin avantajları arasında en önemlisi enerjinin daha ekonomik olarak üretilmesidir. Bu sistem sayesinde kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretilir. Ucuz ve temiz enerji üretimi, sağladığı tasarruf, yüksek verimlilik, kullanım rahatlığı, pratikliği ve çevreye katkısı gibi avantaj ve faydaları sayesinde tercihi oldukça yaygın hale gelmiştir.

KAYNAKLAR:

 1. https://www.bestenerji.net/hizmetlerimiz/kojenerasyon-trijenerasyon-danismanligi.html
 2. http://kojenturk.org/tr/kojenerasyon-nedir-15
 3. https://www.aksa.com.tr/tr-tr/kojenerasyon-trijenerasyon

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler