Sözlük Enerjisi

Yenilenebilir Enerji Nedir?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Gün geçtikçe dünya daha kalabalık bir yer olurken, tüketim sıklığımız da bir o kadar artıyor. Bununla birlikte bilinçsizce tükettiğimiz enerji kaynakları da maalesef yok oluyor. Ayrıca bu enerji kaynaklarını tüketirken yaşadığımız gezegene de zarar veriyoruz.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Özellikle fosil yakıt tüketiminin sıklaştığı dünyamızda, bu yakıtlar hem pahalı hem de çevreye zarar veriyor. Bunu önlemek içinse temiz enerji seçenekleri cazip hale geliyor. Bu temiz enerji seçeneklerinden biri de yenilenebilir enerji. Kaynağın, alınan enerjiye eşit oranda veya tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesine yenilenebilir enerji deniyor. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketiyor, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalıyor.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Fosil yakıtları esas alan enerji kullanımına bakıldığında birçok eksi yön dikkat çekiyor. Yakıt konusunda dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri, çevre sorunları gibi önemli olumsuzluklarla birlikte, dünya fosil yakıt rezervlerinin hızla tükeniyor olması yenilenebilir enerji kaynaklarını daha da önemli kılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir olmasıyla birlikte dünyanın her ülkesinde bulunabilmesiyle de büyük önem taşıyor. Ayrıca çevresel etkileri, yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha az. Yenilenebilir enerji kaynakları, mevcut teknik ve ekonomik sorunlar çözümlendiğinde 21. yüzyılda en önemli enerji kaynağı olarak görülüyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

-Temiz olması

-Hava kirliliğini azaltması

-Su kirliliğini azaltması

-Sera etkisini azaltması 

-Çekirdeksel kirliliği azaltmaları

-Toprak erozyonunu azaltması ile flora ve faunayı koruması

-Yenilenebilir (tükenmez) olması

-Yerli olması

-Ekolojik olmaları

-Ekonomik olmaları 

-Dışsal (toplumsal) maliyetlerinin az olması 

-Yakıt maliyetlerinin az olması 

-Yakıt tekellerinin kırılmasını sağlamaları

-Güvenlik maliyetlerinin düşük olması 

-İşletme maliyetlerinin düşük olması 

-Atıklarının yok edilme maliyetlerinin az olması 

-Ekonomik ömür sonu sökülme maliyetlerinin düşük olması 

-İş alanlarının (istihdam olanakları) çok olması 

-Enerji sektöründe ülkenin bağımsızlığını sağlaması

-Çekirdeksel (nükleer) silahların artma riskini azaltmaları

 

Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-renewable-energy-source-definition-example-quiz.html

https://extension.psu.edu/what-is-renewable-energy

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler