Sözlük Enerjisi

Sanal Güç Santralleri Nedir? (VPP)

6 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Sanal Güç Santrali Nedir?

Virtual power plant (VPP), Türkçe adıyla sanal güç santralleri (SGS), alternatif enerji kaynaklarına geçiş konusunda gelişen enerji sektöründe bir hayli önemli role sahip. Sanal bir enerji santrali, güvenilir bir genel güç kaynağı sağlamak için çeşitli tiplerde güç kaynaklarını birleştiren bir sistemdir. SGS sayesinde tüm yenilenebilir enerji kaynakları tek bir portföyde bir araya getirilebilir ve esneklikleri kullanılarak çeşit, fiyat ve talep durumlarına göre üretimde değişikliklere gidilebilme avantajı sağlar.

Sanal Santrallerin Geleneksel Santrallere Göre Farkları

Sanal güç santralleri ve geleneksel santraller arasında azımsanmayacak kadar fark var.

SGS’nin şebekedeki bir olaya cevap verme süresi, haberleşme ve kontrol altyapılarının becerilerine bağlıyken, geleneksel santrallerden daha kısa olmasına bir avantaj olarak bakılıyor.

Yeni bir santral inşaatı uzun yıllar sürmekte ve çok büyük yatırımlar gerektirmekteyken, sanal güç santralleri şebeke genelinde tesis edilen az maliyetli ekonomik yönetim ve iletişim ekipmanları ile kısa sürede aktif hale gelebiliyor.

Santral civarının bölgesel problemlerinden etkilenme riski geleneksel santrallerde sanal santrallere göre daha fazla.

Sanal santraller şebekedeki birçok dağıtık enerji sağlayıcıdan yararlandığı için çevresindeki yerel sorunlardan daha az etkilenecek ve büyük ölçüde kesintisiz hizmet vermeye devam edecek konumda.

SGS’ler bazı açılardan geleneksel güç santrallerinin yerine kullanılabiliyor.

SGS bünyesindeki elemanların birincil görevlerini de yerine getirmekle yükümlü olmaları ve kullanıcı tercihlerine bağımlı olmaları sebebiyle, sanal bir santralden her zaman aynı performans alınamayabilir. Bu riskin azaltılabilmesi için uzun dönemli istatistiklerden yararlanılarak faydalı ve dikkatli hazırlanmış bir yol haritasıyla ilerlemekte fayda var.

SGS’lerin teknik alt yapısı hazırlanırken, gereken ekipmanların kullanıcı tesislerine kurulması ve bununla birlikte müşterilerin de kendi cihazlarının şebeke olaylarına yardım için yönetilmesine izin vermesi gerekiyor. Bu sebeplerden ötürü dağıtık enerji sağlayıcıların kullanıcı konforu ön plana alınarak yönetilmesi ve aynı zamanda kullanıcılara ek faydalar sağlanması gerekmekte. İndirimler, özel tarifeler gibi yöntemler ve çeşitli gelişmiş kontrol algoritmaları ile birçok kullanıcının, hiçbir sorun yaşamadan toplu yönetim uygulamalarına katılması mümkün hale getirilebilir. Bu da bulut sisteminin geleneksel yöntemlere göre ne kadar konforlu ve hızlı olduğunun da göstergesi. Kısacası bazı riskleri olsa da sanal güç santralleri geleneksel santrallere göre daha fazla konfor, zaman kazanımı ve sistemli yapılar gibi kolaylıklar sağlıyor.

Dağıtık Enerji Sağlayıcılar ve Sanal Güç Santralleri

Dağıtık enerji sağlayıcılar, toplu olarak yönetilmek üzere tesis edilip şebekede meydana gelen bazı durumlarda sanal güç santrali gibi kullanılabilir. Bu yaklaşımda gerçek bir santrali devreye sokmak ya da devreden çıkarmaktansa, fazla sayıda dağıtık üretim, depolama elemanı ve yönetilebilir yük kontrol altına alınabilir ve yönlendirilebilir. SGS güvenilir bir çözüm olarak tesis edildiği takdirde, gerçek santraller yerine güven ve konforla kullanılabilecek bir alternatif olarak görülebilir.

SGS, yakın zaman kapasite çalışmaları da göz önüne alındığında, yeni santral yatırımlarından büyük ölçüde tasarruf sağlama potansiyeline sahip.

 

Kaynaklar:

https://www.next-kraftwerke.com/vpp/virtual-power-plant

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:ee01fc77-2d91-43bb-83d3-847e787494af?collection=research

https://www.imnovation-hub.com/energy/what-is-virtual-power-plant/

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler