Sözlük Enerjisi

Mikro Şebeke Nedir? Kullanım Avantajları Nedir?

4 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

MikroGrid-Mikro Şebeke Nedir?

Mikro şebeke en basit anlatımla, birbirine bağlanmış dağınık yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan grubun, temel şebekeye entegre edilerek senkronize olarak çalışabilmesini sağlayan otomasyon olarak tanımlanabilir.

Mikro şebekenin oluşturduğu rüzgâr, güneş, gaz türbinleri, küçük hidroelektrik, jeotermal enerjisi, biyokütle, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsamaktadır. Mikro şebeke teknolojisi, şebekeden bağımsız ya da genel şebekeye bağlı olarak da çalışabilmektedir.

Yapılan zorunlu enerji geçişiyle birlikte güç kalitesini dengeleyerek emniyetli ve güvenilir bir besleme hattının oluşturulması için ve kesintiler sırasında şebekeden bağımsız, otomatik olarak işletebilmek için yeterli güç üretimine ve dengeleme kaynaklarına sahip şebeke yapısı oluşturmak için mikro şebekeler kullanılır.

Yapılan zorunlu enerji geçişiyle birlikte güç kalitesinin dengelenerek emniyetli ve güvenilir bir besleme hattının oluşturulması gerekir. Ayrıca bu hattı kesintiler sırasında şebekeden bağımsız, otomatik olarak  işletebilmek gerekir. Bu gereklilikleri sağlamak için yeterli seviyede güç üretimi ve dengeleme kaynaklarına sahip olan bir şebeke yapısı oluşturmak için mikro şebekeler kullanılır.

Akıllı şebekeler; nesnelerin ağ bağlantılı bir kontrol sistemini kullanır. Aynı zamanda bu şebekeler, enerji kaynaklarını birbirine bağlayan sensörler ve elektronikler ile gerçek zamanlı verileri bulut tabanlı bir bilgi deposunda birleştirir.

Mikro Şebekenin Faydaları Nelerdir?

Akıllı şebekelerin genel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Elektrik güvenirliliğini artırır: Elektrik kesintilerinde veya merkezi şebekelerin güç kaynağından ayrılmasında mikro şebeke jeneratörleri ve muhtemel piller devreye girer. Daha sonra merkezi ızgarada güç geri gelene kadar mikro şebekeler müşterilerine hizmet eder.

Tüketiciler ve işletmeler için enerji maliyetlerini aza indirebilir: Mikro şebekeler enerji maliyetlerini düşürür. Ayrıca üretmiş olduğu enerjiyi kullanıcılara (tüketicilere) satarak gelir elde etmenize de olanak tanır.

Çevreye zarar vermeyerek temiz enerjiyi sağlar: Mikro şebekeler, çok çeşitli yenilenebilir enerjinin çeşitlerini kullanırlar. Bunlar güneş, yakıt hücreleri, rüzgar, güç (CHP) tesisleri ve kombine ısı, enerji depolama teknolojilerini içererek, fosil yakıtlara göre daha temiz enerji üretir. Bu da merkezi şebekeyi güçlendirir.

Merkezi şebekelerin yoğun talep dönemlerinde yardımcı kaynak şebeke olarak görev yaparlar.

 

Kaynaklar:

https://www.elektrikde.com/microgrid-mikro-sebeke-nedir/

https://www.engie.com/en/businesses/microgrids-decentralized-energy/

https://whatis.techtarget.com/definition/microgrid

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler