Sözlük Enerjisi

Fider Nedir?

2 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Bir merkez barasından kullanıcı ya da kullanıcılar topluluğuna enerji iletimine yarayan hat, trafo veya kablonun bağlı bulunduğu teçhizata fider denir. Daha teknik bir anlatımla fider için, bir radyo anteninde akım hattı veya akımın kaynağını, radyo vericisi ya da alıcısı ile bağlayan, kablo veya diğer iletim hattı diyebiliriz. Verici bir antende, radyo frekansı akımının vericiden radyo dalgaları olarak yayıldığı anteni besler.

Bir ya da birden fazla yüksek gerilim enerji nakil hattından enerjiyi alıp; bu enerjiyi genellikle Orta Gerilim ya da Alçak Gerilim kullanıcı fiderlerine dağıtan cihaz topluluğunun bulunduğu yere ise trafo merkezi denir.

Fiderleri üç sınıfa ayırabiliriz.

  1. Transfer fideri: Bir fiderin yerine geçebilen fider teçhizat.
  2. Kuplaj fideri: Aynı gerilimdeki iki ana barayı birbirine bağlayan fider teçhizat.
  3. Transfer + kuplaj fideri: Transfer ya da kuplaj olarak kullanılabilen fider teçhizat.

Fider Teçhizat Koruma Çeşitleri

Fider teçhizatlar farklı korumalar da sağlar. Bunları da kendi içlerinde ayırabilmemiz mümkündür: Fider toprak koruma, yıldızı topraklı devrelerde fider toprak koruma, yıldızı topraksız ve üçgen bağlı devrelerde fider toprak koruması.

 

 

 

Kaynaklar:

https://www.nedir.com/fider

https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/feed-line

https://www.techopedia.com/definition/16795/feed-line

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler