Enerjinin Geleceği

Yükselen Elektrik Teknolojisi: Akıllı Şebekeler

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Akıllı Şebeke Nedir?

Akıllı şebeke (İngilizce adıyla smart grids); akıllı sayaçlar, akıllı cihazlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarruflu kaynaklar olmak üzere çeşitli çalışma ve enerji önlemlerini içeren bir elektrik şebekesidir. Elektronik güç şartlandırma, elektrik üretimi ve dağıtımının kontrolü akıllı şebekenin en önemli becerileri arasında yer alır.

Gelişen dünyayla birlikte birçok sistemde olduğu gibi geleneksel şebekeler de yavaş yavaş “akıllı” formatlara geçmeye başladı. Tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenmesiyle klasik şebekeler de işlevini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bu durum tüketicinin güvenliğini ve kullanım kalitesini de artırmış oldu.

Akıllı Şebekeler ile Ne Amaçlanıyor?

Klasik elektrik şebekesinden akıllı şebekeye geçilmesi yenilikçi bir harekettir. Bu uygulamanın hedeflerindeyse odak nokta tüketiciler olmuştur. Akıllı şebekelerin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

-Elektrik dağıtım şebekesini daha güvenilir ve dayanaklı hale getirmek.

-Güç, arz-talep dengesini daha iyi kontrol etmek.

-Enerji tasarrufu sağlamak.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırmak.

-Dağıtım maliyetini düşürmek.

-Kullanıcıya güven ve kaliteli hizmet sunmak.

Akıllı Şebekelerin Avantajları

Akıllı şebekelerin avantajlarını şu şekilde açıklamak mümkün:

- Elektrik dağıtım şebekesinin herhangi bir yerinde oluşan herhangi bir problemde koruma cihazları tüketiciyi birçok riskten korumak için şebekedeki elektriği keser.

- Ağ topolojisindeki esnekliği sayesinde birçok dağıtık elektrikle çalışan cihazla uyum sağlar.

- Enerji altyapısının verimliliğinin genel olarak iyileştirilmesine çokça katkı yapmasının yanında voltaj ayarıyla verimli enerji sağlar.

- Akıllı şebekenin geliştirilmiş esnekliği, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi çok değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla nüfuz etmesine izin verir. Bu da sürdürülebilirliği sağlar.

- Talep yanıtı desteği, üreticilerle tüketicilerin gerçek zamanlı olarak ve otomatik bir biçimde etkileşime geçmelerini sağlayarak, iletişimde zaman kazandırır.

- Güç sistemi otomasyonuyla, şebeke bozulmalarına veya kesintilerine hızlı bir şekilde teşhis koyar ve bununla kalmayarak kesin çözüm sunar.

Tüm bu yönleriyle akıllı şebekeler tüketicilere daha güvenli ve daha konforlu bir gelecek sağlama konusunda oldukça başarılı şekilde gelişmeye devam ediyor.

 

Kaynaklar:

http://www.emo.org.tr/ekler/e8fff8ce0a6ccb5_ek.pdf?dergi=1101 

 

http://www.yegm.gov.tr/teknoloji/akilli_sebekeler.aspx 

 

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler