Enerjinin Geleceği

Gelecekte Enerji Yönetimi Nasıl Olacak?

7 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Yüksek yaşam standartları talebiyle büyüyen bir nüfus için, endüstri sektörüne ve evlere enerji; ulaştırma hizmetlerine ise yakıt sağlamak amacıyla çok daha fazla enerjiye ihtiyaç olacaktır. Fakat gelecek nesillerin sağlık içinde yaşayabilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için enerji ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da düşük karbon kaynaklarından elde edilmesi gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilim dünyamız daha temiz enerji sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Bugün günlük yaşamımızın hemen her alanında kullandığımız enerjinin önemli bir bölümü petrol, kömür ve doğalgazdan; diğer bir deyişle fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu enerji kaynakları evlere, iş yerlerine, eğlence sektörüne enerji veriyor; ısıtıyor, soğutuyor ve hayatımızın en önemli unsurlarından olan ulaşım sektörüne yakıt sağlıyor. Kısacası hayatımızı devam ettirebilmek ve refah seviyemizi arttırabilmek için en büyük yardımı sağlıyor. Bu sayede çok daha mutlu ve konforlu bir yaşam sürebiliyoruz.

shutterstock_1758325502ENERJİNİN GELECEĞİ

Yapılan araştırmalarda 2050 yılına geldiğimizde dünyadaki insan sayısının 9 milyara ulaşması bekleniyor. Bu sayı, günümüz nüfusundan yaklaşık 2 milyar kişi daha fazla nüfus anlamına geliyor. Dünya üzerindeki pek çok kişi, özellikle gelişmekte olan ülke vatandaşları orta sınıfa katılacak. Bu insanlar enerji tüketen her türlü aracı satın alarak trafikte bulunan araç sayısını iki katından daha fazla artmasına sebep olacaklardır.

Ayrıca şehirlerde yaşayan nüfus her geçen gün daha da fazla artıyor. Araştırmalara göre 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü şehirlerde yaşayarak enerji kaynakları üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.

Enerji talebinin 2000 yılı dönemi ile karşılaştırıldığında önümüzdeki 30 yılda en az ikiye katlanması beklenmektedir. Bu nedenle hayatımızı tehdit eden karbondioksit salınımı ve iklim değişikliğiyle mücadele, gelecekte en önemli problemlerimizden biri olacaktır.

ENERJİ YÖNETİMİ NEDİR?

Enerji Yönetimi; alışageldiğimiz hayat tarzından önemli bir fedakârlık etmeksizin ve endüstriyel alanda üretimi azaltmaksızın enerjinin etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda profesyonel tedbirlerle yapılan çalışmadır. Kojenerasyon ve Trijenerasyon adı verilen sistemler vasıtasıyla mevcut enerji kayıplarının önlenmesi ve sosyal-ekonomik hayatın etkilenmeden devamı önem arz etmektedir.

GELECEKTE ENERJİNİN ETKİN YÖNETİMİ İÇİN ALINABİLECEK BAZI TEDBİRLER:

  • Enerji tüketimi yapan cihazların düzenli bakımlarını yapmak ve verimliliklerini takip etmek, sağlamak
  • İşyeri-konutlarda enerji tüketimini izlemek,
  • Enerji tüketen sistemlerin tadilatları belirlemek ve zaman geçirmeksizin uygulanmasını sağlamak,
  • Eğitim çalışmaları ile tüketim alışkanlıklarını değiştirerek tasarruf sağlamak,
  • Ar-Ge çalışmaları ile enerji atıklarının değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,  
  • Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirerek çalışmalar yapmak,

TÜRKİYE’DE ENERJİNİN GELECEĞİ

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji kaynaklarını fosil ve yenilenebilir kaynaklar olarak ayırabiliriz. Bilindiği üzere fosil kaynaklar kömür, petrol ve doğalgaz gibi doğal enerji kaynakları olup, ülkemizde çok kısıtlı olarak bulunmaktadır. Bu nedenle dışa bağımlı bir ülke olup doğalgazda yüzde 97, petrolde ise yüzde 93 oranındaki ihtiyacımızı ithalat yoluyla gidermekteyiz. Bu nedenle geleceğe yönelik olarak ilgili kurumlar tarafından bazı çalışmalar ve tedbirler alınmaktadır. Bunlardan bazıları;

 -Yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalara devam etmek ve hızlandırmak.

-Ülkemizin zengin olduğu kömür madenleri nedeniyle, kömüre dayalı termik santrallerin artırılması, kömür yatırımlarına destek,

-Ayrıca başta Doğu Akdeniz, Afrika olmak üzere diğer potansiyel kaynaklardan sürdürülebilir doğalgaz temin edilmesi.

-Daha uzun vadede ise enerji ihtiyacını yüzde 30 hidroelektrik, yüzde 30 termik, yüzde 30 yenilenebilir ve yüzde 10 oranında nükleer kaynaklardan temin edilmesi olarak sıralayabiliriz.

Kaynak :

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/409426

https://dergipark.org.tr/download/article-file/202731

https://geturkiyeblog.com/enerjinin-gelecegi-3-gelecek-senaryosu/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler