Enerjinin Geleceği

Elektrikli Araçların Enerji Üretimine Etkileri

7 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Ülkemizde elektrik ihtiyacı genellikle karşılanabilir duruma ulaşmıştır ancak tüketimin en yoğun olduğu saat; puant saatlerinde üretilen elektrik enerjisi tüketileni karşılamaya yetersiz olabilmektedir. EPDK verilerine göre puant saatleri: 17:00-22.00’dir

Elektrik enerjisi ile çalışan araçların yaygınlaşmasıyla sisteme ek olacak yük miktarını dengede tutmak için şarj zamanlarının puant saatlerin dışında tutulması enerji ihtiyacımızı dışarıya bağımlı olmaktan kurtaracaktır.  Ancak bu araçların daha çok gündüz saatlerinde kullanılacak olması bunu mümkün kılmayacaktır. Kurulacak araç batarya şarj üniteleri araçlar için yeterli bir miktardaki bataryayı puant saatleri dışında şarj ederek puant saatlerde şebekeye yüklenmeden araçlar şarj edilebilecektir.

Bir benzin istasyonunda günde yaklaşık 8 ton akaryakıt satıldığı düşünülürse, gerekli enerji dönüşümleri yapıldığında şarj için yaklaşık olarak 25565 kWh elektrik enerjisi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bunun yaklaşık yarısının puant saatlerde harcanacağı düşünülürse 12782 kWh puant saatlerde tüketilmesi beklenir.  Bu değerlere uygun bir depolama ünitesi kullanımı ile işletme maliyeti düşürülebilir.

shutterstock_1650839656

Bu tarzdaki bir sistem sayesinde şebeke üzerindeki puant yük miktarı da artmayacağı için şebeke arzı tehlikeye girmeyecektir.  Sistem kullanılırken şarj istasyonlarının kendi bataryalarını da puant saatler dışında şarj etmeleri kendileri için düşük maliyet ile ticaret yapmalarını sağlayacağı gibi tüketiciye de ekonomik açıdan olumlu yansıyabilir.

Puant saatler ise her ay değişebilmekle birlikte genellikle saat 17.00-22.00 aralığında olmaktadır.  Bunun sebebi insanların yaşam tarzları, işten çıkış saatleri gibi nedenlere bağlı olarak değişmektedir. Bu zamanlarda enerji ihtiyacını tam olarak karşılamak zor bir hal aldığı için ücret olarak fazla bir fiyattan satılmaktadır.  

Elektrik enerjisi ile çalışan otomobiller, karayolu kullanımında karbon salınımını azaltılmasında merkezi bir rol oynayabilir. Artan talep, elektrikli araçların yollarda daha sık görülmesini sağlayacaktır. Elektrikli arabaların şarj olması için şehir şebekesi kullanılacaktır.  Bu durum elektrik yüklerinin kontrolünü gerektirecektir. Her ne kadar tek bir elektrikli aracın şebekeye yükü az olsa da, şebeke yüklenmesinde dalgalanma ve yük artışı olabilir.

Elektrikli araç sayıları için  gelecek yıllarda beklenen artış yüzde 66 gibi yüksek bir rakamdır. Bu rakam bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Elektrik dağıtım firmaları elektrikli otomobillerin artış değerlendirmesini yaparak uzun vadeli proje üzerinde çalışmalarına başladı.  

Abonelerin farklılık gösteren elektrik taleplerini karşılamak için elektrik kaynaklarının yönetilmesi için bilgi, iletişim ve teknolojik verilerin kullanıldığı lokal ağlara akıllı şebeke denir. Akıllı şebekeler elektrik enerjisi ve tüketici arasında etkin bir rol oynamakla beraber, maliyetleri ve çevresel etkileri azaltarak, sistem güvenilirliğini ve istikrarı ön plana çıkarmaktadır.  Elektrikli araçlar toplamda elektrik üretiminde yükün önemli bir kısmını oluşturabilir.  Akıllı şebekelerle gücün az tüketildiği zamanlara yönlendirilerek yükün daha iyi yönetilmesi sağlanır.

shutterstock_1276903264Akıllı şebekeler günlük yük eğrisini düzleştirerek hem üretim hem de şebeke yatırım ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltabilir ve elektrik üretiminden kaynaklanan C02 emisyonunu düşürebilir.  

Gelişmiş sayaçlar ayrıca uzaktan bağlantı ve bağlantı kesmelerine izin verebilir. Gelişmiş ölçüm ekipmanları ile yoğun talep vaktinin geçmesinin ardından şarjın başlatılmasına izin verecektir.  Filo araçlarının şarj edilmesi benzer şekilde planlanabilir.  Şarj olma süresinin pil teknolojisindeki ilerlemelerle düştüğü için bu giderek cazip hale gelecektir.  Günümüzde çoğu aracın bataryasını tam şarj etmek için birkaç saat gerekiyor.

Akıllı şebekenin avantajları şu şekildedir;

  • Daha verimli elektrik üretimi
  • Maliyet uygunluğu
  • Değişken taleplere uygun enerji dağıtımı
  • Gelişmiş güvenlik

 Kaynakça:

  1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3798
  2. https://interestingengineering.com/7-ways-electric-vehicles-are-set-to-change-the-future
  3. https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/2012-06-14.pdf
  4. EEnergy Informer Ekim 2018 (http://www.menloenergy.com/?page_id=82)
  5. https://energypost.eu/the-impact-of-electric-vehicles-on-electricity-demand/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler