Enerjinin Geleceği

Biyogaz Nedir? Biyogazın Avantajları Nelerdir?

4 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Biyogaz Nedir?

shutterstock_1512104912

Biyogaz, organik bazlı bir gaz karışımıdır. Rengi ve kokusu yoktur, havadan hafiftir. Yanarken parlak mavi bir renge bürünür. Bileşiminde organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür bulunur. Bunlarla birlikte çok az miktarda azot ve hidrojen de içerir.

Biyogaz Üretiminde Kullanılan Atıklar

shutterstock_722586082

Biyogaz üretimi birçok farklı atıkla üretilmektedir. Biyogaz üretiminde kullanılan atıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Hayvansal atıklar: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar…

Bitkisel artıklar: Çeşitli bitkilerin ince kıyılmış sap, saman, anız gibi bölümleri, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları…

Organik içerikli şehir ve endüstriyel atıklar: Evsel atık sular, çözünmüş organik madde derişimi yüksek sular, kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları.

Biyogaz Üretimi Sırasında Kullanılan Sistemler

  1. Kesikli (Batch) Fermantasyon:

Tesisin üretim tankı, hayvansal veya bitkisel atıklarla doldurulur. Kısa bir süre sonra bekletilme aşamasına girer ve sonuç olarak biyogazın oluşumu tamamlanır. Kullanılan organik maddeye ve sıcaklığa bağlı olarak bekleme süresi değişebilir.

  1. Beslemeli - Kesikli Fermantasyon

Üretim tankı, başlangıçta belli bir oranda organik maddeyle doldurulur. Burada kalan hacim fermantasyon süresine bölünerek tamamlanır. Belirli fermantasyon süresi sonunda üretim tankı, tamamen boşaltılıp yeniden doldurulur.

  1. Sürekli Fermantasyon

Sürekli fermantasyon türünde, üretim tankından gaz çıkışı başladığında günlük besleme gerçekleştirilir. Sisteme aktarılan karışım kadar gazı alınmış çökelti sistemden dışarıya alınır. Organik madde üretim tankına her gün belirli miktarlarda verilirken, alıkoyma süresi kadar da bekletilir. Bu sayede günlük beslemelerle sürekli biyogaz üretimi sağlanır.

Biyogaz Üretimi Avantajları

Biyogaz, ucuz ve çevre dostu olmasıyla birlikte organik atık maddelerden enerji elde edilmesini, ayrıca bu atıkların toprağa geri kazandırılmasını sağlar. Gübre kaynağı olan biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde yer alan olası yabancı ot tohumlarının çimlenme özelliğini yok eder. Üretim süreci sonunda hayvan gübresi kokusu neredeyse tamamen yok olur. Biyogaz sayesinde hayvan gübrelerinden kaynaklı yeraltı sularını tehdit eden ve insan sağlığını tehlikeye atan etmenler büyük oranda yok edilmiş olur. Biyogaz üretilirken atıklar yok edilmez ve hatta daha değerli organik gübre olarak toprağa kazandırılmış olur.

Kaynaklar:

http://www.energrom.com.tr/tr/biyogaz/biyogaz-uretiminin-faydalari.html

https://www.enerjiatlasi.com/biyogaz/

http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler