Enerji Aktüel

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Zorunlu mu?

6 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Zorunlu mu?

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi binaların asgari enerji ihtiyacının yanı sıra tüketimlerinin sınıflandırılmasına yönelik bir yasal belge olma özelliğini taşımaktadır. Bu belge, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki binalarda Enerji Performansı Yönetmenliği ile binalardaki ısıtma sistemlerinden soğutma sistemlerine, sıcak su sistemlerinden havalandırma sistemlerine, aydınlatma sistemlerinden yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımına kadar tüm enerji tüketimleri, yalıtım ve karbondioksit salınımları gibi bilgileri içerir.

Daha basit anlatmak gerekirse beyaz eşyalarda çok sık rastladığımız A+ enerji sınıfı, B enerji sınıfı vs. gibi elektronik eşyalarımızın ne kadar enerji harcadığını ifade eden harf seviyeleri bulunmaktadır. Bina enerji kimlik belgesinde de A, B, C, D, E, F, G harfleri olmak üzere 7 farklı seviye vardır. Ve bu harf seviyeleri “A” en az enerji tüketen ve “G” en fazla enerji tüketen olmak üzere binanın ne kadar enerji harcadığını gösterir.

-Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mudur?

Evet, Enerji Kimlik Belgesi binalar için zorunludur. Bu zorunluluk ülkemizde 2007 Nisan ayında onaylanan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”’nun onaylanması ile yürürlüğe girmiştir. 2011 yılından sonra yapılan tüm binalar Enerji Kimlik Belgesine sahiptir ve bu belge olmadığı takdirde kanun gereği yeni binalar belediyelerden iskân alamamaktadır.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların Enerji Kimlik Belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanun gereği belediyelerden iskân ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi, aydınlatma sistemlerinin verimliliği gibi ölçülerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM –Serbest Müşavir Mühendis Belgesi’ne sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu özelliklere sahip mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluşlardır.

Bünyesinde Enerji kimlik Belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkilidir.

Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak için belirlenen standart bir fiyat yoktur. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda istenen belgeler

Belge çıkartmak için mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesinin ilgili kuruluşa verilmesi gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi almanın zorunlu olmadığı binalar ve meskenler

Yönetmelik incelendiğinde enerji kimlik belgesi hakkında tüm detaylar bellidir, daha önce de ifade edildiği gibi Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Bazı istisnalar da mevcuttur, bu istisnalar şunlardır:

  • Sanayi üretimi yapan tesislerde ve işletme faaliyetinde bulunan binalar
  • İki yıldan fazla kullanılmayacak binalar
  • Kullanım alanı 50m2’yi geçmeyen binalar
  • Münferit olarak yapılan Seralarda ve atölyeler
  • Isıtılması ve soğutulmasına gerek olmayan binalar (Örneğin: depolarda, ahırlarda)

Enerji Kimlik Belgesi yasası çıkarken bazı sektörel alanlar muaf tutulmuştur, sanayi üretimi yapan tesisler hali hazırda enerji etüdü adı verilen daha kapsamlı ölçümlemeler yaptırmak zorundadır. Sera, atölyeler ve hayvancılık için kullanılan binalar bu sektörlerin desteklenmesi amacıyla kanun kapsamdan çıkarılmıştır.

KAYNAKLAR:

  1. https://www.enerjikimlikbelgesi.com
  2. https://www.mngenerjikimlikbelgesi.com/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler