En Çok Merak Edilenler

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

7 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Enerji üretiminde kömür, petrol, doğal gaz gibi yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir kaynaklar fikri gittikçe yayılarak uygulanmaya başlıyor. Bu yazımızda yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlerini inceleyeceğiz…

Güneş Enerjisi

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-2

Güneş, sisteminde bulunan tüm gezegenler için enerji kaynağı konumunda. Gezegenimizde canlıların var olması için Güneş’in varlığı şart.

Özellikle yaz aylarında kullanımının pratik olması ve elektrik faturalarında sağladığı düşüşlerle güneş panelleri ise en önemli yenilenebilir enerji araçlarından. Güneş enerjisi teknolojileri güneşten gelen ışınları toplayarak ısı ya da elektrik üretimini sağlıyor. Güneş enerjisinin en yaygın değerlendirildiği alanlar ise ışık, ısı ve elektrik olarak gösterilebilir.

Rüzgar Enerjisi

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-3

Güneş enerjisi karaları ve denizleri aynı oranda ısıtmadığı için oluşan basınç farkı, rüzgarı meydana getirir. Basınç farkının olduğu yerlere kurulan rüzgar türbinleri, rüzgarın kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye, ardından elektrik enerjisine dönüştürür. Rüzgardan elde edilen enerji rüzgarın o anki esme hızına ve süresine bağlıdır.

Şimdilik rüzgar enerjisi günümüzde dünyanın elektrik ihtiyacının %2’sini karşılıyor. Ayrıca bu rüzgar enerjisi tesisleri çevreye en az zarar veren yapılar olarak dikkat çekiyor.

Biyoenerji ve Biyokütle Enerji

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-4

Dünya birincil enerji kaynakları arasında biyokütle enerjisi %10 gibi oldukça önemli bir paya sahip. Biyokütle enerjisi, özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması ve her yerde elde edilmesi sayesinde uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Biyokütle enerjisi için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, denizdeki algler, yosunlar, gübre, hayvan dışkıları ve evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları), sanayi atıkları kaynak oluşturuyor.

Jeotermal Enerji

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-5

Sözlük tanımına bakacak olursak jeotermal, yer ısısı anlamına gelmektedir. Özellikle yağışlar sonucu oluşan sular, yer kabuğundaki çatlaklarından geçerek magma tabakasına ulaşır. Magma tabakasında biriken sular, buhar ve sıcak su olarak yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan su ve buhar, türbin sayesinde birçok enerji türüne dönüştürülebilir. Kısacası yer kabuğunda oluşan sıcak suların enerjiye dönüştürülmesine jeotermal enerji denir.

Hidroelektrik Enerji

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-6

Doğa için temiz bir enerji kaynağı konumunda olan hidroelektrik enerjinin çalışma temelinde, akan suyun enerjisini kullanmak ve bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek vardır. Yükseltinin çok olduğu yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından, bu santraller bu bölgelerde daha verimli çalışır. Hidroelektrik santrallerde akan suyun enerjisi elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılığı geliştirmede, ulaşımı kolaylaştırmada, sulamada da kullanılmaktadır.

Hidrojen Enerji

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-7

Bu enerjiyi kullanmamız henüz teknolojik olarak mümkün olmasa da, birçok insan hidrojen enerjisinin önümüzdeki yıllarda kullanılacağından hemfikir. Hidrojen enerjisi, doğada en çok bulunan element olan hidrojenin içerdiği bir enerji türü olarak dikkat çekiyor. Hidrojen enerjisi uzay araçlarına ve otomobillere yakıt olmasıyla birlikte daha birçok alanda kullanılan temiz bir enerjidir. Bunun yanında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekte ısı, elektrik ve yakıt pili üretiminde hidrojen enerjisinin aktif rolünü konuşuyor olacağız.

Dalga ve Okyanus Enerjisi

yenilenebilir-enerji-kaynaklari-8

Okyanus enerjisini iki sınıfa ayırabiliriz:

1- Okyanusların yüzeyindeki fazla ısınan su ile derinlerdeki serin suların sıcaklık farkı, doğal bir termal enerji meydana getirir. Yeterince yararlanılabilirse, bu enerjinin küçük bir bölümü bile bütün dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.

2- Dalgaların itme gücünden ve gelgitlerden beslenen mekanik bir yenilenebilir enerjidir.

 

Kaynaklar:

https://extension.psu.edu/what-is-renewable-energy

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-renewable-energy-source-definition-example-quiz.html

https://dergipark.org.tr/download/article-file/299415

https://www.cw-enerji.com/dunyanin-elektrik-ihtiyacini-gunes-karsilayacak/

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler