En Çok Merak Edilenler

Şeker Endüstrisinde Kojenerasyon Nasıl Kullanılır?

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Şeker Fabrikaları Kojenerasyonundaki Gelişmeler

Kojenerasyon aynı enerji kaynağından elektrik ve ısı üretilmesi olarak tanımlanır. Terim genellikle endüstriyel prosesin kendisinden elektrik üretmek ve ısıyı işlemek için kullanılan buhar üretimi için kullanılır. Biyokütle bazlı kojenerasyon tesisi doğrudan yanmalı buhar kazanları üzerinde çalışmıştır, ancak yeni gelişmeler biyokütle gazlaştırma döngüsünün çok daha yüksek bir verimlilik sağlayabileceğini, daha fazla elektrik üretebileceğini ve daha yüksek kalitede proses buharı üretebileceğini göstermiştir.

Şeker fabrikalarında kamış ezme işleminden kalan lif, geleneksel olarak bir buhar türbini jeneratörüne güç veren ve şeker üretim prosesi için ısı üreten buhar üretmek için kullanılır. Üretilen elektrik genellikle değirmende gerekenden daha fazladır. Bu fazla elektrik, kamu hizmetlerine satılabileceği için önemli bir varlıktır.

Ayrıca, elektrik maliyetleri ve tarife zamları, şeker fabrikalarının lif ve şebekeye arz gibi biyokütleden fazla elektrik üretmesini karlı hale getiriyor. Çoğu şeker üreten operasyonda üretilen şeker lifi, hem şeker üretimi hem de değirmen elektriği talebi için gerekli olanı aşar ve şebekeye satış için karbon nötr elektrik üretmek için kullanılabilir.

Düşük basınçlı kazanlar ve karşı basınçlı türbinler kullanılarak elektrik üretimi yetersizdir. Elektrik üretimi için sadece şeker posası kullanılırken, tarlalarda yanabilen baston üstler ve yapraklar içeren “şeker çöpü” bırakılmıştır. Şeker çöpünün yanıcı biyokütleyi %50 ile%100 arasında artırabileceği tahmin edilmektedir. Elektrik üretimi, mevsim dışında buhar gerekmediği ve geri basınç türbinlerinin işlem buharının çalışmasını gerektirdiği için genellikle öğütme mevsimi ile sınırlıdır.

Birçok fabrikada, lif üretimi, tesisin günlük enerji ihtiyaçları için gerekenden daha fazladır ve fazlalık, sezon dışı elektrik üretimi için depolanabilir. Bu sadece, buhar üretiminin proses buharı kullanım döngüsünden ayrılabildiği bir buhar döngüsü ile mümkündür. Şeker çöpünün hasata dahil edilmesi, üretilebilecek elektrik miktarında büyük bir fark yaratır.

Şeker fabrikalarında artan elektrik üretiminin avantajları

shutterstock_1007734384Şebekeye elektrik satışı, elektrik üretimini yükseltmenin tek sonucu değildir. Artan elektrik, öğütücüler ve şeker fabrikalarındaki diğer sürücüler gibi buhar türbini ile çalışan makinelerin elektrikli motor sürücüleri ile değiştirilmesine izin verir. Bu, mekanik buhar yükünü azaltır ve elektrik üretiminin yanı sıra enerji verimliliğini artırmak için daha fazla buharın kullanılmasına izin verir. Kırıcı sürücünün buharlı tahrikten elektrikli sürücüye değiştirildiği yerlerde %40'a varan enerji tasarrufu bildirilmiştir. Buhar türbinleri elektrikli motor tahrik sistemlerine göre daha az verimlidir. Bu özellikle buhardan ısı kayıpları düşünüldüğünde geçerlidir. Öte yandan, elektrikli değişken hızlı sürücüler %95'in üzerinde verimliliğe sahiptir, bu da süreçleri optimum seviyelerde çalışır ve karlılığı en üst düzeye çıkarır.

KAYNAKÇA:

  1. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/773/1/JSIR%2067%283%29%20%282008%29%20239-242.pdf
  2. http://s3.amazonaws.com/publicationslist.org/data/miguel.a.lozano/ref-19/cc48_ECOS_2006_2.pdf

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler