En Çok Merak Edilenler

Rüzgar Enerjisi Nedir?

7 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Yeryüzü kütlesinin farklı oranlarda ve şekillerde ısınması ve soğuması neticesinde dünya üzerinde hava hareketleri ve akımları ortaya çıkmaktadır. Güneş tarafından fazla ısınan hava yukarı doğru hareket ederken boşalan alanlar daha soğuk hava ile dolar. Bahsettiğimiz bu devasa hava kütlelerinin yer değiştirmesi neticesinde  rüzgarlar meydana gelir. Diğer bir ifade ile rüzgar, farklı basınç ve sıcaklıktaki hava kütlelerinin değişik hızlardaki hareketidir. Rüzgar enerjisi nedir sorusunu ise bu hava kütlelerinin sahip olduğu hareket enerjisi olarak cevaplandırabiliriz. Güneş, rüzgar enerjisini oluşturan temel enerji kaynağıdır ve sadece Güneş’ten gelen enerjinin  %1-2’si rüzgar enerjisine dönüşür. 

Rüzgar Enerjisi Santrali Nedir?

shutterstock_78314113Rüzgar enerji santrallerinin en önemli bileşeni rüzgar türbinleridir. Rüzgar enerji santralleri bünyelerinde bulunan rüzgar türbinleri sayesinde hava akımının, yani rüzgarın sahip olduğu kinetik enerjiyi öncelikle mekanik enerjiye sonra elektrik enerjisine çevirirler. Rüzgar türbinleri hem yatay hem de dikey olmak üzere bölgelerin ihtiyacına bağlı olarak iki farklı şekilde imal edilirler. Özellikle yatay eksenli rüzgar türbinleri hem ülkemizde hem de dünyada daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinlerinin dönüş istikametleri rüzgar akımına paralel iken bu türbinlerin kanatları rüzgar akımına dikey olacak şekilde konumlandırılır. Yatay eksenli türbinler bir veya birden çok kanata sahip olabilirler.

 Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde ise durum tam tersidir. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinin dönüş istikameti rüzgarın yönüne diktir ve kanatlar düşey vaziyette konumlandırılır. Günümüzde elektrik üretimi için kullanılan rüzgar enerji santralleri genellikle yatay ve 3 kanatlı türbinlere sahiptir.

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları Nelerdir?

shutterstock_1137662681Özellikle ülkemizde rüzgar enerjisinin en çok tercih edildiği alan tarımdır. Su pompalama ve ürün öğütme mekanizmaları rüzgar enerjisinin kullanıldığı sistemlerin başında gelmektedir. Henüz ülkemizde çok yaygın olmasa da bazı sanayi kuruluşları da ihtiyaç duyduğu enerjiyi bölgelerine kurulmuş olan rüzgar enerjisi santrallerinden karşılamaktadırlar. Tabii bu durum söz konusu firmaların şebeke elektriğine olan bağımlılığını tam olarak ortadan kaldırmak için tek başına yeterli değildir. Rüzgar enerjisinin kullanıldığı bir diğer alan ise su şebekeleri, içme suyu üreten tesisler ve arıtma tesisleridir.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Rüzgar enerjsinin avantajlarını şu şekilde sıralamak uygun olacaktır.

 1. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostudur.
 2. Kullanımı neticesinde her hangi bir atığın oluşması söz konusu değildir.
 3. Sera gazı salımı sıfır olduğu için küresel ısınmaya olumsuz bir katkısı yoktur.
 4. Kurulumu tamamlandıktan sonra işletme ve bakım maliyetleri oldukça düşüktür.
 5. Rüzgar santralleri arıza verme olasılığı azdır ve ömürleri yaklaşık 20-30 yıl civarındadır.
 6. Rüzgar enerji santrallerinin kurulması ve faaliyete başlaması kısa süre içerisinde gerçekleşebilir.
 7. Ülkelerin enerjide dışa bağlılığını azaltır.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir ?

 1. Üretim sabit ve istikrarlı olmayabilir. Rüzgar yükündeki değişiklik üretim dengesizliğine sebep olur.
 2. Rüzgar türbinleri göç eden kuşlar için tehtit olabilir.
 3. Konumlandırıldığı alana bağlı olarak görsel kirliliğe neden olabilir.
 4. Rüzgar türbinlerinin dönmesi neticesinde ortaya çıkan yüksek ses yakında bulunan yerleşim yerlerini rahatsız edebilir.
 5. Rüzgar enerjisi teknolojisi gelişmektedir ve diğer enerji üretim yöntemlerine oranla hala daha yeni bir teknolojidir.

Rüzgar Enerjisi Alanında Yaşanan Gelişmeler Nelerdir ?

shutterstock_1134613589Ülkemiz genelinde halihazırda  3 binden fazla rüzgar türbini ve 180 civarında rüzgar enerji santrali bulunmaktadır. Mevcut santral sayısı ile halihazırda ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu  karşılanmaktadır. 2030 yılı itibari ile bu rakamların artması, toplam rüzgar kurulu gücünün 25 bin MW olması öngörülmektedir.. Ülkemizde üretilen rüzgar enerji santrallerine ait bazı parçalar yurt dışına da satılmaktadır. İlerleyen yıllarda bu alanda ülkemizde büyük yatırımların olması beklenmektedir.

Kaynakça:

 1. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA-ETSAP_Tech_Brief_Wind_Power_E07.pdf
 2. http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/lloyd2/
 3. https://www.solarreviews.com/blog/wind-energy-pros-and-cons
 4. https://electrical-engineering-portal.com/wind-energy-end-use-applications

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler