En Çok Merak Edilenler

Enerji Depolama Yöntemleri

5 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

Var olan enerjiyi etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmek ve kullanabilmek geçmişten bugüne üzerinde ciddi çalışılmalar yapılmış konulardan biri. Günümüzde de artan nüfus ve sanayileşmeden dolayı enerjinin depolanması ve dağıtımı konusunda ihtiyaç giderek artıyor. Günümüz teknolojisinin gelişme hızını ve kişi başına düşen enerji tüketiminin artışını da göz önünde bulundurduğumuzda konu daha da önem kazanmış, hızlı ve etkili çözümlere muhtaç bir problem haline gelmiştir. Bu bağlamda enerji depolanmasında kullanılan farklı yöntemlere genel olarak göz atalım.

shutterstock_1075034975

  1. Mekanik Depolama Yöntemleri

Bu yöntemin ilk örnekleri tekerleğin icadından 300 yıl sonrasına kadar dayanmaktadır. Bunlar var olan enerjiyi daha sonra kullanılacak biçimde mekanik enerji olarak depolamaya yarayan yöntemlerdir. Bu yöntemde enerji kinetik veya potansiyel enerji olarak depolanabilir.  Modern mekanik enerji depolama yöntemlerinde ise elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülerek depolanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın olanlarına volanlar ve sıkıştırılmış hava ile depolama yöntemleri örnek verilebilir. Volanlar: kontrollü güç sağlamak, büyük güç etkileri yaratmak amacıyla, ulaşım, telekomünikasyon, uzay ve nükleer araştırma endüstrilerindeki güç sistemlerinde başarıyla kullanılmaktadırlar.

  1. Isıl Depolama Yöntemleri

Isı enerjisi bir maddeyi oluşturan atom ya da moleküllerin, kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Isıl depolama yöntemleri; gizli ısıl depolama yöntemleri ve duyulur ısı depolama yöntemleri olarak ikiye ayrılabilir. Bütün maddelerin sıcaklıkları, bir faz değişimi yoksa ısı depoladıkça artar, maddeler soğurken bu ısıyı çevreye verirler; buna “duyulur ısının depolanması” adı verilir, çünkü depolama ortamında ölçülebilir bir sıcaklık artışı gözlenir. Bunun yanında, faz değiştiren maddeler de çevrelerine sıcaklık değişimine neden olmayan bir ısı yayarlar; bu ısı türüne gizli ısı adı verilir. Gizli ısı depolamasında kullanılan maddenin faz değiştirme özelliği göz önünde bulundurulur. Depolamaya uygun sıcaklık aralığında depolama maddesinin faz değiştirmesiyle meydana gelen gizli ısı belirlenir.

  1. Elektriksel Enerji Depolama Yöntemleri

Elektrik enerjisi, günümüzde hızla gelişen teknolojiyle beraber en çok ihtiyaç duyduğumuz enerji çeşitlerinden biridir. Yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve mobil cihazlar gibi alanlarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte elektrik enerjisine ihtiyaç eskiye nazaran daha da artmakta. Elektrik enerjisinin depolanmasında en çok kullanılan araçlardan bir tanesi lityum iyon pillerdir. Yüksek enerji depolama kapasiteleri ve %90’ın üzerinde verimliliğe sahip olmalarından dolayı kullanımları yaygındır. Bunun yanında kapasitörler de elektrik enerjisinin depolanması için yaygın kullanılan bileşenlerdendir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin bölgesel olarak depolanmasında bu birleşenler yüksek önem arz etmektedir.

Kaynaklar:

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/mechanical-energy-storage

https://dergipark.org.tr/download/article-file/385534

https://www.muhendisbeyinler.net/elektrik-enerjisi-depolama-yontemleri/

 

 

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler