Dağıtık Enerji

Biyogazdan Enerji Üretimi

6 Dakika Okuma

Enerjimiz Etkinlik

1970’lerde yaşanan petrol krizi sonrasında dünya alternatif enerji yollarını aramaya yönelmiştir. Bu noktada, petrole alternatif olarak biyogaz ortaya çıkmıştır. Biyogaz, organik atıkların belirli mikroorganizmalar ile etkileşime geçmeleri sonucu ortaya çıkan gaza verilen isimdir. Ortaya metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) ve az miktarda diğer gazlar çıkmaktadır. Biyogaz yakıt olarak atıkları kullanmaktadır.

 Bu atıklar 3 başlık altında toplanır;

 1. Hayvansal atıklar: Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, kanatlı hayvanların dışkıları ve diğer hayvansal atıklar.
 2. Bitkisel Atıklar: Sap, saman, mısır, şekerpancarı, bahçe ve yemek artıkları.
 3. Endüstriyel Atıklar (Organik İçerikli): Kâğıt, gıda sanayi atıkları, orman endüstrisi, şeker endüstrisi, atık arıtma su tesisi atıkları vb.

Biyogaz elde edebilmek için öncelikle mikrobiyolojik bakterilerin üretimini sağlamak gerekmektedir, bunun içinde uygun sıcaklık ve uygun ph değerlerine ihtiyaç vardır. Sıcaklık 35 ºC ve 55 ºC arasında, ph değeri  ise 7-7.5 arasında olmalıdır. Bunun haricinde belirli oranlarda su ve azot ile deterjansız, oksijensiz, antibiyotiksiz, karanlık bir ortam sağlanmalıdır.

Biyogaz tesislerinin yeri;

 • Tesisin hammaddesi olan atıklara uzaklığı (Hammaddeye olan uzaklık taşıma maliyetlerini arttıracaktır),
 • Yerleşim yerlerine olan uzaklığı,
 • Elektrik şebekelerine olan uzaklığı gibi faktörler göz önüne alınarak seçilir.

shutterstock_405953155Biyogazın birçok farklı kullanım alanı vardır. Bunlara

 1. Yakarak ısınma
 2. Ulaşım sektöründe motor yakıtı olarak kullanımı
 3. Elektrik enerjisi üretiminde gaz motorlarında kullanılması
 4. Yan ürün olarak elde edilen gübrelerin kullanımı örnek olarak verilebilir.

Biyogazın Avantajları;

 1. Yerli ve çevre için güvenilir bir yakıttır.
 2. Atıkların geri kazanılmasına imkân verir.
 3. İşlemler sonrası ortaya çıkan gübre kullanılabilir.
 4. Kolay kuruluma sahiptir.
 5. Çevre koşullarından etkilenmez.
 6. Kolay depolanabilir.

Biyogazın Dezavantajları;

 1. Enerji verimi diğer yakıt türlerine göre düşüktür.
 2. Geniş tarım alanları ve geniş yerleşim yerlerine ihtiyaç vardır.
 3. Suya ihtiyaç fazladır.
 4. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan metan oksijenle temas ettiğinde patlayıcı olduğundan tehlikelidir.

Biyogaz tesisleri ise büyüklüklerine göre şu şekilde;

 • Aile tipi: 6 -12 m3 kapasiteli,
 • Çiftlik tipi: 50 -100 -150- m3 kapasiteli,
 • Köy tipi: 100- 200 m3 kapasiteli,
 • Sanayi ölçekli tesisler: 1000 - 10.000 m3 kapasiteli olarak sınıflandırılır.

1 m3 Biyogaz = 0,66 litre motorin = 0,75 litre benzin = 0,25 m3 propan miktarına eşittir.

Dünyada biyogazdan enerji üretimi hızla artmaktadır. Çin, Hindistan Nepal ve Tayland dünyadaki tesislerin %90’ına ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa kıtasında ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya tesis sayısında diğer Avrupa ülkelerine nazaran öndedir.

Avrupa’nın öncüsü olan Almanya ise 2019 yılı itibari işe 9500 tesise sahiptir[1] .

Türkiye’de ise 57 şehirde 144 biyogaz tesisi bulunmaktadır. Bulunduğumuz yıl içerisinde bu sayının 160’a çıkması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından belirtilmiştir. [3]

 

Kaynakça

 1. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/biogas-in-germany-maintaining-momentum/
 2. https://www.cleanenergywire.org/dossiers/bioenergy-germany
 3. https://www.cnnturk.com/turkiye/atiktan-enerji-ureten-tesis-sayisini-160a-cikaracagiz

İlginizi çekebilecekler diğer içerikler